[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (1886–2007)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Tekst przesłania przekazanego Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II na audiencji dnia 30 czerwca 1996 r. w Rzymie,   Wstęp (Stanisław Zaborniak)   CZĘśĆ I: STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W RZESZOWIE I NA PODKARPACIU:   Stanisław Zaborniak – Szkice z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie w 120. rocznicę jego powstania (1886–2007), Ewa Polak – Kobiety w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie w latach 1886–1918, Agnieszka Mirkiewicz, Magdalena Krawczyk – Próby reaktywowania okręgu rzeszowskiego i  przemyskiego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” po II wojnie światowej, Grzegorz Bielec – Rozwój Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie w latach 2000–2006, Artur Szymański – Rozwój sekcji koszykówki w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” Łańcut (1990–2004),   CZĘśĆ II: Z DZIAŁALNOśCI PROGRAMOWEJ TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ”   Małgorzata Orlewicz-Musiał – Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Galicji do wybuchu I wojny światowej (1867–1914), Aleksander Wiecheć – Narciarstwo w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w zaborze austriackim – do roku 1914, Stanisław Zaborniak – Udział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Drużyn Bartoszowych w rozwoju sztuk walki na ziemiach polskich (1903–1914), Renata Szyguła – Działalność turystyczna, rekreacyjna i sportowa Towarzystwa  Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu do II wojny światowej, Zdzisław Pawluczuk – Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – prekursor turystyki masowej i usportowionej, VARIA: Przemysław Pieczyński – Geneza i działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Francji w latach 1901–1940.

Skip to content