[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
1. Wstęp
1.1. Historia winiarstwa w Polsce
1.2. Rozwój winiarstwa na Podkarpaciu
1.3. Prozdrowotne właściwości winogron oraz wina
1.3.1. Właściwości przeciwutleniające
1.3.2. Wpływ na gospodarkę lipidową
1.3.3. Właściwości immunomodulacyjne i przeciwzapalne
1.3.4. Zapobieganie schorzeniom układu sercowo-naczyniowego
1.3.5. Właściwości antynowotworowe
1.3.6. Działanie antybakteryjne i antywirusowe
1.3.7. Pozostałe właściwości
1.4. Charakterystyka polifenoli
1.4.1. Znaczenie polifenoli w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
2. Geneza i cel pracy
3. Materiał i metody
3.1. Materiał badawczy
3.2. Przygotowanie owoców do analizy na zawartość związków polifenolowych
3.3. Analiza profilu związków polifenolowych
3.3.1. Analiza jakościowa
3.3.2. Analiza ilościowa
3.4. Analiza parametrów enologicznych
3.5. Pomiar zawartości siarki w winach
3.6. Pomiar aktywności przeciwutleniającej
3.7. Oznaczanie parametrów barwy
3.8. Analiza statystyczna
4. Omówienie wyników i dyskusja
4.1. Identyfikacja związków polifenolowych w winogronach
4.1.1. Antocyjany
4.1.2. Flawonole
4.1.3. Flawan-3-ole
4.1.4. Fenolokwasy
4.1.5. Stilbeny
4.2. Analiza profilu związków polifenolowych w winogronach
4.2.1. Profil związków antocyjanowych
4.2.2. Profil flawonoli
4.2.3. Profil flawan-3-oli
4.2.4. Profil fenolokwasów
4.2.5. Profil stilbenów
4.2.6. Porównanie całkowitej zawartości związków polifenolowych w owocach winogron
4.3. Właściwości fizykochemiczne win
4.3.1. Występowanie i zawartość związków polifenolowych w winie
4.3.1.1. Antocyjany
4.3.1.2. Flawonole
4.3.1.3. Flawan-3-ole
4.3.1.4. Fenolokwasy
4.3.1.5. Stilbeny
4.3.1.6. Porównanie całkowitej zawartości związków polifenolowych w winach
4.3.2. Parametry enologiczne analizowanych win
4.3.3. Ocena barwy win
4.4. Właściwości antyoksydacyjne owoców oraz win
4.4.1. Porównanie aktywności przeciwutleniającej w wybranych owocach winogron
4.4.2. Porównanie aktywności przeciwutleniającej wybranych win
5. Wnioski
Bibliografia Spis tabel i rysunków
List of tabels and figures
Summary

Skip to content