[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Książka przedstawia kolejno: rozważania nad współczesnymi tendencjami w edukacji wczesnoszkolnej, ideę integracji oraz jej uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne. Ukazuje także istotę edukacji dziecka w wybranych koncepcjach pedagogicznych, kolejne stopnie realizacji kształcenia zintegrowanego oraz rolę nauczyciela w tym procesie i sposoby planowania działalności edukacyjnej. Składa się ze wstępu i dwu działów tematycznych: Teoretyczne podstawy edukacji zintegrowanej (Edukacja w okresie przemian społeczno-gospodarczych, W poszukiwaniu istoty integracji, Wybrane aspekty zintegrowanego kształcenia); Praktyka edukacji zintegrowanej (Planowanie pracy edukacyjnej, Scenariusze zajęć w klasach I–III, Zalety i wady zintegrowanej edukacji). Opatrzona jest bogatą bibliografią. Praca przeznaczona jest głównie dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej oraz nauczycieli nauczania początkowego. Może być również przydatna dla osób zainteresowanych wspomaganiem i organizowaniem rozwoju dzieci i młodzieży.

Spis treści
Wstęp
CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI ZINTEGROWANEJ
Rozdział 1. Edukacja w okresie przemian społeczno-gospodarczych
1.1. Tendencje w edukacji u progu nowego tysiąclecia
1.2. Idea integracji w reformującej się szkole
1.3. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne integrowania edukacji
Rozdział 2. W poszukiwaniu istoty integracji
2.1. Pojęcie integracji w literaturze pedagogicznej
2.2 Prekursorzy integracji w edukacji wczesnoszkolnej
2.3. Edukacja dziecka w wybranych koncepcjach pedagogicznych
Rozdział 3. Wybrane aspekty zintegrowanego kształcenia
3.1. Przestrzeń realizacji zintegrowanego kształcenia
3.2. Współuczestniczenie podmiotów w procesie kształcenia uczniów w młodym” wieku szkolnym
3.3. Nauczyciel-refleksyjny praktyk
3.4. Samokształcenie nauczyciela działalnością podmiotową
3.5. Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
3.6. Kontrola, ocena, samoocena w zintegrowanym kształceniu dzieci
Część II. PRAKTYKA EDUKACJI ZINTEGROWANEJ
Rozdział 1. Planowanie pracy edukacyjnej
1.1. Programy kształcenia zintegrowanego
1.2. Rozkłady materiału Rozdział 2 Scenariusze zajęć w klasach I-III
Zalety i wady zintegrowanej edukacji
Bibliografia

Skip to content