[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP z 1997 roku

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Informacja o autorach   Przedmowa   ROZDZIAŁ I Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP – rozważania ogólne (Halina Zięba-Załucka)   ROZDZIAŁ II Prawo do własności, innych praw majątkowych oraz dziedziczenia (Beata Stępień-Załucka) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do własności, innych praw majątkowych oraz dziedziczenia Problematyka prawa do własności, innych praw majątkowych oraz dziedzi­czenia w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunałów   ROZDZIAŁ III Wolność pracy (Grzegorz Pastuszko) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec wolności pracy Problematyka wolności pracy w wybranych orzeczeniach Trybunału Konsty­tucyjnego   ROZDZIAŁ IV Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (Aldona Ziobro) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do bezpiecznych i higienicz­nych warunków pracy Problematyka prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ V Prawo do zabezpieczenia społecznego (Halina Zięba-Załucka) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do zabezpieczenia społecz­nego Prawo do zabezpieczenia społecznego w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ VI Prawo do ochrony zdrowia (Małgorzata Grzesik-Kulesza) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do ochrony zdrowia    Problematyka prawa do ochrony zdrowia w wybranych orzeczeniach Trybu­nału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ VII Pomoc i ochrona osób niepełnosprawnych (Małgorzata Grzesik-Kulesza) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec pomocy i ochrony osób niepełno­sprawnych Problematyka pomocy i ochrony osób niepełnosprawnych w wybranych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ VIII Prawo do nauki (Beata Stępień-Załucka) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do nauki Problematyka prawa do nauki w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ IX Prawo do pomocy społecznej i ochrona rodziny (Halina Zięba-Załucka, Syl­wia Stecko) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do pomocy społecznej i ochrony rodziny Prawo do pomocy społecznej i ochrona rodziny w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ X Ochrona praw dziecka (Joanna Uliasz) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec gwarancji ochrony praw dziecka Problematyka ochrony praw dziecka w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ XI Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania oraz korzy­stania z dóbr kultury (Grzegorz Pastuszko) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec wolności twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania oraz korzystania z dóbr kultury Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania oraz korzy­stania z dóbr kultury w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ XII Prawa jednostki w zakresie środowiska naturalnego (Joanna Uliasz) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec praw jednostki w zakresie środo­wiska naturalnego Problematyka praw jednostki w zakresie środowiska naturalnego w wybra­nych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ XIII Prawo do mieszkania (Dominika Wapińska) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do mieszkania Problematyka prawa do mieszkania w wybranych orzeczeniach sądów i Try­bunału Konstytucyjnego   ROZDZIAŁ XIV Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców (Beata Stępień-Załucka) Rozważania ogólne Kontekst międzynarodowy i unijny Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec ochrony konsumentów, użytkowni­ków i najemców Problematyka ochrony konsumentów, użytkowników i najemców w wybra­nych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego   Wybrana literatura

Skip to content