[wcas-search-form]

16.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Woprosy lingwodidaktiki i metodyki prepodawanija inostrannych jazykow

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

СОДЕРЖАНИЕ   Małgorzata DZIEDZIC Использование избранных сервисов Google в обучении иностранному языку Ewa DŹWIERZYŃSKA Использование прессы как фактор, стимулирующий практическое овладение русским языком как иностранным Larisa IGNATJEVA Учебник по русскому языку в контексте европейских тенденций образования в XXIвеке: педагогические и лингводидактические основы Krystyna JANASZEK Sfera afektywna studenta rusycysty a wyniki osiągane w studiowaniu języka obcego Maria KOSSAKOWSKA-MARAS Особенности конструктивного подхода в процессе преподавания и изучения иностран-ного языка Rozanna KURPNIECE Проявление принципа антропоцентризма в учебникеМ. Фрейберга «Русский само-учитель для латышей и инородцев» (Рига, 1916 г) Irina LYSAKOVA Социальный контекст и методика обучения РКИ: 1992–2016 (на примере кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена) Katarzyna OSZUST-POLAK Ćwiczenia przekładowe w procesie kształtowania sprawności i kompetencji językowych Anna SZAFERNAKIER-ŚWIRKO Aktywny trening jako model efektywnego uczenia się Magdalena WOŚ Refleksje o języku ojczystym uczących się w procesie kształtowania kompetencji socjo-kulturowej Władysław WO¬NIEWICZ Aktywne słuchanie ze zrozumieniem w języku obcym Halina ZAJĄC-KNAPIK Модели и теории порождения речи и обучение русскому языку студентов-русистов Anna ŻARSKA Гендерные особенности речевого поведения студентов-русистов

Skip to content