[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wpływ internetu na ewolucję państwa i prawa

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka Wpływ internetu na ewolucję państwa i prawa jest z założenia podręcznikiem akademickim, przeznaczonym dla studentów kierunków prawo, administracja oraz europeistyka, ale – z uwagi na szerokie ujęcie prezentowanej problematyki – niektóre jej rozdziały mogą stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów innych kierunków. Charakter uniwersalny ma szczególnie część pierwsza pracy, Informatyzacja, komputeryzacja, Internet, stanowiąca syntetyczne ujęcie podstawowych pojęć związanych z informatyką i komputeryzacją, genezą i ewolucją Internetu oraz obowiązywaniem przepisów prawa w sieci globalnej. Część druga, zatytułowana Internet jako obszar działalności państwa, ma na celu uświadomienie czytelnikowi, że środowisko sieci globalnej może służyć – i coraz częściej służy – nie tylko pracy, rozrywce, zakupom, czy zarządzaniu pieniędzmi, lecz także państwu oraz jego organom i instytucjom. Trzecia część opracowania, Internet jako obszar działalności komercyjnej, została poświęcona działalności komercyjnej prowadzonej w Internecie. Analizie poddano szereg problemów, jakie wiążą się z wykorzystaniem sieci globalnej przez przedsiębiorców, ukazano przy tym zalety i wady tej formy aktywności biznesowej. Ostatnia, czwarta, część książki Internet jako obszar działalności przestępczej, traktuje o wykorzystaniu Internetu dla celów przestępczych. Problem ten dotyka każdego użytkownika sieci, w sposób pośredni bądź bezpośredni. Wielu użytkowników komputerów i internautów nie ma świadomości, iż przez swe działania popełniają, wykroczenia, a nierzadko przestępstwa. Przedsiębiorcy i inne osoby wykorzystujące Internet dla celów komercyjnych są z kolei grupą szczególnego ryzyka. Książkę wzbogaca: Wykaz literatury, Wykaz aktów prawnych, Wykaz adresów internetowych.

Spis treści: CZEśĆ PIERWSZA: INFORMATYZACJA, KOMPUTERYZACJA, INTERNET: Rozdział I: Radosław Grabowski – Urządzenia obliczeniowe w informatyce, Rozdział II: Radosław Grabowski – Budowa komputera osobistego, Rozdział III: Radosław Grabowski – Geneza i ewolucja sieci globalnej, Rozdział IV: Radosław Grabowski – Prawo w Internecie, CZĘśĆ DRUGA: INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOśCI PAŃSTWA: Rozdział V: Anna Drzazga – Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych, Rozdział VI: Anna Drzazga – Dostęp do informacji publicznej za pomocą elektronicznych środków przekazu, Rozdział VII: Anna Drzazga – Elektroniczne rejestry sądowe, Rozdział VIII: Radosław Grabowski – Prawne regulacje podpisu elektronicznego w Polsce, Rozdział IX: Sabina Grabowska – Głosowanie elektroniczne, CZĘśĆ TRZECIA: INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOśCI KOMERCYJNEJ: Rozdział X: Anna Drzazga – Zawieranie umów przez Internet, Rozdział XI: Jakub Sznajder – świadczenie usług drogą elektroniczną, Rozdział XII: Jakub Sznajder – Obrót dobrami informacyjnymi i ochrona danych w elektronicznym obrocie gospodarczym, Rozdział XIII: Jakub Sznajder – Czynności elektroniczne w spółkach handlowych, Rozdział XIV: Jakub Sznajder – środki ochrony interesu przedsiębiorcy w obrocie elektronicznym, CZĘśĆ CZWARTA: INTERNET JAKO OBSZAR DZIAŁALNOśCI PRZESTĘPCZEJ: Rozdział XV: Anna Drzazga – Przestępczość internetowa, Rozdział XVI: Grzegorz Maroń – Prawnokarne aspekty pornografii internetowej, Rozdział XVII: Grzegorz Maroń – Ochrona małoletnich przed pornografią i pedofilią internetową, Wykaz literatury, Wykaz aktów prawnych, Wykaz adresów internetowych.

Skip to content