[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość ziarna owsa siewnego uprawianego w warunkach glebowo-klimatycznych województwa podkarpackiego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
1. Wstęp
2. Cel pracy
3. Przegląd piśmiennictwa
4. Metody badań
4.1. Metodyka badań polowych
4.2. Metodyka badań laboratoryjnych
4.3. Analiza statystyczna
5. Warunki prowadzenia badań
5.1. Charakterystyka warunków glebowych
5.2. Charakterystyka warunków klimatycznych
6. Wyniki badań
6.1. Przebieg wegetacji roślin owsa
6.2. Plon ziarna i jego elementy
6.2.1. Plon ziarna
6.2.2. Elementy plonowania
6.2.3. Zależność pomiędzy plonem ziarna a elementami jego struktury
6.3. Skład chemiczny ziarna owsa
6.3.1. Zawartość składników organicznych i popiołu surowego
6.3.2. Zawartość β-glukanów
6.3.3. Skład aminokwasowy białka i jego wartość odżywcza
6.3.4. Zawartość składników mineralnych
6.3.5. Plon białka ogółem i wartość energetyczna plonu
6.4. Fizjologiczne cechy plonotwórcze owsa
6.4.1. Zawartość chlorofilu w liściach 6.4.2. Wskaźniki fluorescencji chlorofilu
6.4.2.1. Wskaźnik funkcjonowania PSII
6.4.2.2. Czas osiągnięcia poziomu maksymalnej fluorescencji chlorofilu
6.4.2.3. Maksymalna wydajność fotoukładu PSII
6.4.2.4. Maksymalna efektywność reakcji rozkładu wody
6.4.3. Wskaźniki architektury łanu
6.4.4. Zależność plonu ziarna i jego elementów od fizjologicznych czynników plo­notwórczych i wskaźników architektury łanu
7. Dyskusja
8. Stwierdzenia i wnioski
Spis literatury
Summary

Skip to content