[wcas-search-form]

17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wpływ osadów ściekowych na bioakumulację pierwiastków śladowych w biomasie wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) i właściwości gleby lekkiej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Przegląd literatury 1.1. Osady ściekowe jako odpad i możliwości ich zagospodarowania 1.2. Osady ściekowe i możliwości ich przyrodniczego wykorzystania 1.3.Wykorzystanie wierzby w ochronie środowiska i gospodarce 2. Materiał i metody badań 2.1. Lokalizacja i opis terenu badań 2.2. Właściwości gleby przed założeniem doświadczenia 2.3. Właściwości osadów ściekowych 2.4. Badania terenowe 2.5. Warunki pogodowe 2.6. Analizy laboratoryjne 2.7. Analiza statystyczna 3. Wyniki badań 3.1. Plon pędów wierzby energetycznej 3.2. Zawartość pierwiastków śladowych w biomasie pędów wierzby 3.3. Bioakumulacja pierwiastków śladowych w plonie biomasy wierzby ener­getycznej 3.4. Kształtowanie się wybranych właściwości gleby użyźnianej osadami ście­kowymi w warunkach uprawy wierzby energetycznej 3.5. Współczynniki bioakumulacji pierwiastków śladowych 3.6. Współczynniki oczyszczania gleb z pierwiastków śladowych 3.7. Zależności pomiędzy właściwościami gleby oraz zawartością i bioakumulacją pierwiastków śladowych w biomasie pędów wierzby 4. Dyskusja wyników 5. Wnioski Literatura Streszczenie

Skip to content