[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wpływ struktury własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
1.Teoretyczne zależności między strukturami własnościowymi a tworzeniem wartości dla akcjonariuszy

1.1.Własność i kontrola spółek w różnych modelach nadzoru korporacyjnego
1.2.Istota i rozwój koncepcji kreowania wartości dla akcjonariuszy
1.3.Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa poprzez kształtowanie struktury kapitału i gospodarowanie zyskiem
1.4.Ryzyko inwestowania a stopa dochodu oczekiwana przez akcjonariuszy we współczesnej teorii rynku kapitałowego
1.5.Polityka dywidend i wykup akcji własnych jako formy dystrybucji wartości do akcjonariuszy
1.6.Oddziaływanie właścicieli na proces kreowania wartości przedsiębiorstwa w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
2.Metody badania struktur własnościowych spółek giełdowych, ich wartości oraz wartości kreowanych dla akcjonariuszy
2.1.Sposoby i kryteria wyodrębniania struktur własnościowych spółek akcyjnych
2.2.Koncepcje i mierniki wartości spółek akcyjnych
2.3.Kategorie i mierniki wartości dla akcjonariuszy
2.4.Powiązanie i transformacja wartości spółki w wartość dla akcjonariuszy
2.5.Model metody oceny struktur własnościowych spółek z perspektywy oczekiwań akcjonariuszy
2.6.Propozycja własnej metody badania zależności między strukturą własnościową spółek giełdowych a wartością dla akcjonariuszy
3.Analiza struktur własnościowych spółek giełdowych i mechanizmów nadzoru korporacyjnego
3.1.Tendencje zmian struktur własnościowych i ich koncentracji w wybranych krajach
3.2.Rozwój własności instytucjonalnej na rynku kapitałowym
3.3.Rola inwestorów instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego w spółkach notowanych na GPW w Warszawie
3.4.Ocena mechanizmów nadzoru korporacyjnego w Polsce
3.5.Analiza taksonomiczna struktur własnościowo-kontrolnych badanych spółek giełdowych w Polsce
4.Szacunek wartości dla akcjonariuszy w różnych strukturach własnościowych spółek giełdowych w Polsce
4.1.Szacunek stopy zwrotu oczekiwanej przez akcjonariuszy w warunkach ryzyka cen akcji
4.2.Kształtowanie się nadwyżkowej stopy zwrotu z kapitału własnego
4.3.Mnożnik ceny i wartości księgowej akcji w spółkach zróżnicowanych własnościowo
4.4.Poziom nadwyżkowej stopy zwrotu z akcji oraz stopy dywidendy
4.5.Próba modelowego ujęcia zależności między typem właściciela a kreacją wartości dla akcjonariuszy
4.6.Ocena zagrożeń i szans realizacji koncepcji „wartość dla akcjonariuszy” w warunkach kryzysu na rynku finansowym
Ustalenia i wnioski
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks
Summary

Skip to content