[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wschodnia prowincja magdalenienu

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Wstęp
1. Historia badań
1.1. Historia pojęcia i klasyfikacje magdalenienu
1.2. Badania na terenach Europy środkowej
2. Podział i chronologia późnej fazy górnego i schyłkowego plejstocenu
3. środowisko naturalne schyłkowego plejstocenu
4. Sytuacja kulturowa na terenach Europy środkowej w okresie poprzedzającym pojawienie się technokompleksu magdaleńskiego (LGM)
4.1. Polska
4.2. Morawy
4.3. Czechy
4.4. Słowacja
4.5. Zachodnia część Europy środkowej
5. Solutren i badegoulien w Europie Zachodniej
5.1. Refugia
5.1.1. Czym jest refugium?
5.2. Solutren
5.3. Badegoulien
6. Geneza i początki magdalenienu
6.1. Terminologia
6.2. Magdalenien początkowy
6.3. Magdalenien środkowy
7. Początki magdalenienu w Europie środkowej
8. Zasięg osadnictwa magdaleńskiego we wschodniej części Europy środkowej
9. Chronologia technokompleksu magdaleńskiego we wschodniej części Europy środkowej
9.1. Datowania bezwzględne
10. Osadnictwo magdaleńskie na terenach wschodniej części Europy środkowej
10.1. Wstęp
10.2. Struktura osadnictwa
10.2.1. Rozprzestrzenienie osadnictwa – regiony i mikroregiony osadnicze
10.2.2. Centra osadnicze
10.3. Typy stanowisk
10.3.1. Jaskinie
10.3.1.1. Występowanie
10.3.1.2. Rozmiary przestrzeni użytkowej w jaskiniach
10.3.2. Stanowiska otwarte
10.3.2.1. Rozmiary przestrzeni użytkowej na stanowiskach otwartych
10.3.3. Zróżnicowanie wielkości i funkcji stanowisk
10.4. Podsumowanie
11. Fauna łowna i sezonowość osadnictwa
12. Surowce kamienne na stanowiskach magdaleńskich wschodniej części Europy środkowej
13. Inwentarze krzemienne
13.1. Polska
13.2. Morawy
13.3. Czechy
13.4. Podsumowanie
14. Inwentarze kościane
15. Ludzkie szczątki kostne i zagadnienie pochówków
16. Sztuka na stanowiskach magdaleńskich
17. Centra osadnicze, struktura osadnictwa i grupy regionalne
17.1. Kontakty z terenami poza granicami magdalenienu
17.2. Zajmowana przestrzeń i liczba ludności
18. Schyłek magdalenienu
19. Zestawienie stanowisk magdaleńskich i epimagdaleńskich
Literatura
Ryciny   Summary

Skip to content