[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce. Wybrane aspekty

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp Marlena Stradomska, Karolina Zoszak XXI-wieczna rodzina, czyli o formach wsparcia dla współczesnych rodziców Magdalena Gadamska Wychowanie przez rodzeństwo. Formy wsparcia w obliczu parentyfikacji w percepcji przyszłych pedagogów Karolina Walocha To nie jest eureka – to tylko mężczyzna i kobieta. Czyli rzecz o diadzie asystenckiej Małgorzata Bąk Formy wsparcia rodzin zastępczych na przykładzie działań podejmowanych przez Zespół do spraw Organizacji Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Jolanta Milewska Reforma systemu wsparcia rodziny w Polsce z perspektywy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie Jonasz Wethacz Partnerki mężczyzn z zespołem Aspergera jako ofiary przemocy w aspekcie interwencji kryzysowej Mateusz Szafrański Wsparcie przez rodzinę pracującej osoby z niepełnosprawnością Anna Nowak Rola ojca w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną Monika Wolano Wsparcie dziecka z autyzmem i jego rodziny Iwona Karnas, Katarzyna Karaś Wsparcie rodziny z dzieckiem autystycznym Marzena Fitał, Joanna Kluczniak Formy wsparcia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin na przykładzie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli Bartłomiej Juda Narodowy program in vitro jako metoda wsparcia rodziny w opinii studentów medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego Informacje o autorach

Skip to content