[wcas-search-form]

17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    SPIS TREŚCI Wstęp   Część I Teoretyczne uzasadnienie wsparcia wczesnorozwojowego małego dziecka   Janina Wyczesany, Przeszłość a dzień dzisiejszy pedagogiki specjalnej Henryk Waszkowski, Zarys rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce Krystyna Barłóg, Teoretyczne uzasadnienia wczesnego wspomagania rozwoju Izabela Marczykowska, Wsparcie rozwoju małego dziecka w ujęciu systemowym Alicja Ungeheuer-Gołąb, O terapeutycznych wartościach dzieła literackiego i wynikających stąd wątpliwościach   Część II Systemowe rozwiązania wsparcia wczesnorozwojowego małego dziecka   Danuta Ochojska, Formy wspierania systemu rodzinnego z dzieckiem z niepełnosprawnością Aneta Lew-Koralewicz, Wspieranie rozwoju małego dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania Alicja Kurasz, Terapia behawioralna w percepcji rodziców dzieci z autyzmem i jej znaczenie w procesie wczesnego wspomagania rozwoju Marta Kulasa, Adaptacja rodziców do zaburzeń rozwojowych dzieci z autyzmem i jej znaczenie dla wczesnego wspomagania rozwoju   Część III Interdyscyplinarne problemy uwarunkowań wsparcia wczesnorozwojowego dziecka   Monika Jurczak, Empatia dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej w przedszkolu ogólnodostępnym Joanna Leśniak, Wspomaganie rozwoju dziecka – wybrane metody pracy Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska, Stres zawodowy w grupie wolontariuszy klinik medycznych w Lublinie Dominika Kozdronkiewicz, Agnieszka Moskal, Wspieranie przez rodziców rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym a doświadczenia z własnego dzieciństwa   Zakończenie

Skip to content