[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Eliza Chodkowska, Marta Uberman – Wstęp
Część I: WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI PRZEJAWIAJĄCYCH PONADPRZECIĘTNE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA:
Mieczysław Radochoński – Diagnoza i wspieranie rozwoju dziecka uzdolnionego jako problem pogranicza pedagogiki i psychologii
Alicja Ungeheuer-Gołąb – Problemy wspomagania rozwoju dziecka uzdolnionego literacko
Eliza Chodkowska – Wspieranie rozwoju dziecka z uzdolnieniami przyrodniczymi
Marta Uberman – Wspieranie rozwoju ekspresji plastycznej dziecka
Mirosław Dymon – Diagnozowanie uzdolnień muzycznych u dzieci
Część II: DIAGNOZA I WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI:
Edyta Obodyńska – Zagrożenie marginalizacją dzieci z nadwagą lub otyłością
Małgorzata Półtorak – Poszukiwanie skutecznych metod diagnozy dzieci dyslektycznych jako profilaktyka ich niepowodzeń szkolnych
Renata Zubrzycka – Problemy diagnozy, funkcjonowania psychospołecznego i wsparcia dzieci z wybranymi chorobami alergicznymi
Izabela Marczykowska – Działania profilaktyczne w obszarze wczesnej interwencji
Beata Szabała – Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzez aktywizację jego rodziny
Część III: DIAGNOZA I WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW Z OBCIĄŻENIAMI ŚRODOWISKOWYMI:
Marek Lukáč – Vybrané problémy vo formálnom vzdelávaní Rómov
Urszula Gruca-Miąsik – Wspieranie młodzieży z rodzin problemowych poprzez edukację moralną
Beata Gumienny – Grupa usamodzielniająca jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wychowanków placówek socjalizacyjnych
Bożena Dusza – Czy liceum może być miejscem marginalizacji?
Wojciech Błażejewski – Rozwijanie zainteresowań uczniów jako forma przeciwdziałania wykluczeniu
Część IV: WARUNKI I ŚRODKI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIÓW:
Alina Rynio – Szkoły katolickie szansą przezwyciężenia kryzysu wychowania
Krystyna Chałas – Edukacja aksjologiczna jako wyzwanie i zadanie szkoły wiejskiej w aspekcie szans integralnego rozwoju ucznia
Anna Bajorek – Wczesne wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jako forma profilaktyki marginalizacji i wykluczenia społecznego
Lidia Perenc – Medyczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym
Zdzisław Kazanowski – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego motywacji do nauki szkolnej
Marta Wrońska – Program telewizyjny stymulatorem czy elementem zakłócającym rozwój mowy małego dziecka? – studium teoretyczno-empiryczne
Maria Kocór – Uzależnienie od Internetu wśród młodzieży szkolnej

Skip to content