[wcas-search-form]

29.40 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, tom 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp Część pierwsza WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEzPIECZEŃSTWA W EUROPIE   Andrzej Zapałowski, Współczesne tendencje w konfliktach o niskiej intensyw­ności w Europie Anna Paterek, Kryzys europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w świetle 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Filip Tereszkiewicz, Stała współpraca strukturalna (PESCO) w ramach Unii Europejskiej: zależność od ścieżki czy krytyczne skrzyżowanie? Krzysztof Żarna, Sprawa Radislava Krsticia przed Międzynarodowym Trybu­nałem Karnym dla byłej Jugosławii Mira Malczyńska-Biały, Normalizacja europejska a bezpieczeństwo produktów konsumenckich Arkadiusz Machniak, Ekoterroryzm jako zagrożenie o charakterze ponowoczesnym   Część druga KONFLIKT NA UKRAINIE JAKO WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA   Andrij Kharuk, Emilia Kazan, Wojskowe lotnictwo medyczne na Ukrainie: historia i współczesność Grzegorz Pawlikowski, Konflikt na Ukrainie i jego wpływ na strategie bezpie­czeństwa wybranych państw (Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja) Олег Івахів, Наталя Марцінко, Гібридна війна: економічна складова Олена Щурко, Забезпечення інформаційної безпеки держави в контексті сучасних загроз Paweł Korzeniowski, Analiza potencjału ukraińskich wojsk lądowych od mo­mentu aneksji Krymu do połowy 2016 roku   Część trzecia PROBLEMY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   Grażyna Stojak, Wpływ nielegalnych upamiętnień UPA na stan bezpieczeństwa wewnętrznego Polski Grzegorz Milewski, Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa wymagające użycia policyjnych służb specjalnych Sabina Olszyk, Attaché obrony – rola i zadania w działaniach na rzecz bezpie­czeństwa Tomasz Koziełło, Sojusznicy i wrogowie Polski w środowisku międzynarodo­wym w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin   Część czwarta POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W WYMIARZE WEWNĘTRZNYM   Bartosz Wróblewski, Paradoks demokratyzacji państw arabskich na przykła­dzie wydarzeń politycznych w Haszymidzkim Królestwie Jordanii w latach 1952–2010 Beata Molo, Zrównoważone zaopatrzenie energetyczne w polityce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku Dorota Semków, Надія Володимирівна Гуменна, Kryminologiczno-prawne aspekty handlu ludźmi w kontekście bezpieczeństwa publicznego Grzegorz Bonusiak, Przemiany w polityce Królestwa Szwecji wobec imigran­tów w dobie „kryzysu uchodźczego” Marek Delong, Miejsce Rosji w strukturze międzynarodowej według Jewgienija Primakowa    Noty o autorach

Skip to content