[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wstęp (Paweł Grata, Marek Delong) Część pierwsza WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Filip Tereszkiewicz, Europejska strategia bezpieczeństwa wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Unii Europejskiej Anna Paterek, Cywilne zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej w obliczu wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego Oksana Krayevska, Nataliya Lukach, Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpie­czeństwa europejskiego Marek Delong, „Europeizacja” polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej za pre­zydentury Władimira Putina (2000–2008) Część druga KONFLIKT NA UKRAINIE JAKO WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Петро Черник, Олег Івахів, Геополітичні аспекти російської інтервенції в Україну Весною 2014 року Katarzyna Malinowska, Postawa Unii Europejskiej wobec konfliktu na Ukrainie Олександр Феденко, Василь Панасюк, Деякі проблемні питання сучасної війни Andrij Kharuk, Wojna hybrydowa: doświadczenia historyczne Руслан Гула, Комплекс гібридних загроз при ескалації воєнно-політичного протиборства в сучасної геополітичної реальності Część trzecia PROBLEMY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Andrzej Zapałowski, Główne wyzwania dla polskiej polityki bezpieczeństwa na kierunku ukraińskim Andrzej Bonusiak, Problem bezpieczeństwa mniejszości polskiej na wschodzie Ukrainy w warunkach toczącej się wojny Sabina Olszyk, Problematyka bezpieczeństwa w dyskursie wyborczym kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2015 r. Paweł Korzeniowski, Obrona terytorialna w Polsce jako potencjalny element wzmocnienia systemu obronnego państwa Część czwarta POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W WYMIARZE WEWNĘTRZNYM Andrzej Żebrowski, Uczestnicy walki informacyjnej w sferze bezpieczeństwa państwa Bartosz Wróblewski, Przyczyny politycznej stabilności monarchii arabskich – kwestia legalizmu władzy na Bliskim Wschodzie Sabina Sanetra-Półgrabi, Rozwój współpracy na rzekach granicznych w dzie­dzinie bezpieczeństwa na przykładzie rzeki Bug w latach 2007–2013 Małgorzata Kmak, Lokalny wymiar bezpieczeństwa Sławomir Kamosiński, Przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja polskie­go przemysłu obronnego w latach 1990–2014: strategie rządu, realizacja, efekty Mira Malczyńska-Biały, Bezpieczeństwo imprez masowych – aspekty prawne i organizacyjne Dorota Semków-Chajko, Formalnoprawne podstawy bezpieczeństwa placówek zagranicznych na przykładzie rozwiązań obowiązujących w Rzeczypospoli­tej Polskiej Bibliografia Noty o autorach

Skip to content