[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

Indeks osobowy

, ,

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp (Beata Szluz, Anna Szluz, Magda Urbańska)   I. WSPÓŁCZESNA RODZINA WSPARCIE SOCJALNE I PRAWNE Tadeusz Kamiński Rodzina jako adresat polityki społecznej. Jak daleko może posunąć się państwo? Arkadiusz Żukiewicz Teoretyczne podstawy wspierania rodzin z punktu widzenia pedagogiki społecznej Marta Czechowska-Bieluga Zmiana w procesie profesjonalnego wspierania osób i rodzin Paulina Manachiewicz Praca socjalna z rodziną. Wybrane aspekty Katarzyna Błaszczuk Praca socjalna z rodziną w kryzysie Magdalena Arczewska Praca socjalna z rodziną w kontekście ochrony dobra dziecka Dominika Warmuz Specjalistyczne poradnictwo rodzinne formą wsparcia rodziny (na przykładzie specjalistycznych poradni rodzinnych działających na terenie diecezji legnickiej) Anna Szluz Nieodpłatna przedsądowa pomoc prawna jako forma wsparcia rodziny Andżelika Retmańczyk Pozorne przywrócenie homeostazy rodzin ryzyka z perspektywy oddziaływań służb społecznych Marija Shved, Myroslava Duża-Zadorożna Praca z rodziną w Niemczech. Dyskurs społeczno-pedagogiczny   II. WSPÓŁCZESNA RODZINA PATOLOGIE I DZIAŁALNOśĆ KOMPENSACYJNO-WSPOMAGAJˇCA   Iryna Myszczyszyn Przyczyny i formy przemocy psychicznej w rodzinie wobec dzieci na Ukrainie Joanna Polak Przegląd badań poświęconych dziedziczeniu patologii w rodzinie Diana Dajnowicz-Piesiecka Życie rodzinne a porwania rodzicielskie. Przyczyny zjawiska w świetle badań aktowych Iryna Krynytska Dopuszczalność przemocy w wychowaniu dzieci w rodzinie jako patologia społeczna oraz poszukiwanie sposobów jej „terapii” Ewelina Winiarczyk Rodzina a zachowania ryzykowne dziecka Ivanna Luchakivska Zapobieganie i zwalczanie przemocy domowej w rodzinie na Ukrainie Anna Witkowska-Paleń Programy edukacyjno-korekcyjne wsparciem dla rodzin dotkniętych przemocą Renata Deka Rodzina w sytuacji odosobnienia jednego z jej członków. Izolacja więzienna jako zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny Agnieszka Wróbel-Chmiel „W rodzinie (nie) wszyscy jesteśmy ważni…”. O (nie)respektowaniu zasad wychowania rodzinnego przez matki przebywające w izolacji penitencjarnej Yaroslav Bereskyi Odpowiedzialność karna za przemoc domową w rodzinie na Ukrainie   Noty o Autorach

Skip to content