[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp (Beata Szluz, Anna Szluz, Magda Urbańska)   I. WSPÓŁCZESNA RODZINA – PRZEMIANY   Olga Makuch Transformacja rodziny w warunkach współczesnego rozwoju społeczeństwa Beata Szluz Życie w pojedynkę (na przykładzie wybranych państw) Julia Kratiuk Czy taki straszny rozwód, jak go rysują? Tendencja rozwodowa współczesnej ukraińskiej rodziny Olga Bojko Prospołeczność jako wymiar modelu życia rodzinnego Anna Włoch Przemiany we współczesnych rodzinach a nowe wyzwania w kształceniu nauczycieli   II. WSPÓŁCZESNA RODZINA – WSPARCIE   Katarzyna Ornacka „Przestrzeń dla rodziny” w kontekście pracy socjalnej. Wymiar personalistyczno-umacniający Iryna Drozd Wspieranie współczesnych rodzin przez państwo na przykładzie Polski i Ukrainy w latach 2010–2014. Analiza porównawcza Iryna Trubavina Podejście rodzinocentryczne jako podstawa do świadczenia usług społeczno-pedagogicznych w dziedzinie pracy socjalnej dla rodzina na Ukrainie Agnieszka Zygarowicz Wybrane formy finansowe i pozafinansowe wsparcia rodziny w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na przykładzie powiatu krośnieńskiego Katarzyna Tompalska Ubezpieczenia społeczne w Polsce i Kanadzie jako element systemu wsparcia rodziny Martyna Szylak, Agnieszka Zarębska Ubezpieczenie grupowe jako element zarządzania ryzykiem w rodzinie Małgorzata Bozacka Praktyczna realizacja zadań na rzecz rodzin zastępczych na przykładzie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Sergiusz Radczenko Kolory i organizacja przestrzeni dziecięcej jako czynniki wsparcia psychologicznego wychowanków w rodzinnych domach dziecka   III. WSPÓŁCZESNA RODZINA – VARIA   Anna Kanios Postawy rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec dzieci Switłana Pyłypyszyn Socjalizujący wpływ rodziny na kształtowanie osobowości Switłana Wasyliewa Dyscyplina jako faktor kształtowania postaw moralnych we współpracy rodziny i szkoły (na podstawie poglądów Antona Makarenki) Halyna Laktionowa Uczelnia i rodzina. Nowe ukraińskie realia, podejście i praktyka Małgorzata Pietras-Mrozicka Przy rodzinnym stole. Wpływ rodziny na jedzenie, wpływ jedzenia na rodzinę Leszek Smyrski Komunikacja w rodzinie na podstawie teorii mediów komunikacji Niklasa Luhmanna oraz socjocybernetyki Mariana Mazura i Józefa Kosseckiego Kinga Hoffmann-Burdzińska, Monika Żak Praca i rodzina w opinii studentów. Cz. I. Teoretyczne zagadnienia dotyczące pracy, rodziny oraz równowagi między nimi Kinga Hoffmann-Burdzińska, Monika Żak Praca i rodzina w opinii studentów. Cz. II. Wyniki badań empirycznych Barbara Marek-Zborowska Kobiety sukcesu. Między pracą zawodową a domem, Noty o Autorach

Skip to content