[wcas-search-form]

52.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Współczesne kierunki badań w naukach o zdrowiu

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
WSTĘP
1. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH W DIETETYCE
1.1. Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Anna Bartosiewicz, Anna Mucha, Serhiy Nyankovskyy. Wpływ mikroflory jelitowej na kształtowanie zdrowia człowieka
1.2. Grzegorz Sobek, Ewelina Polak, Agnieszka Stępień, Natasza Tobiasz-Kał-kun. Preferencje i wrażliwość smakowa a problem nadmiernej masy ciała u dzieci młodzieży
1.3. Aneta Sokal, Sara Jarmakiewicz-Czaja. Kalorymetria pośrednia w praktyce klinicznej – „złoty standard” w ocenie podstawowego wydatku energetycznego
2. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH W ELEKTRORA-DIOLOGII
2.1. Sylwester Stachyra, Aleksandra Pusz-Sapa, Joanna Sobczyk, AnetaWojtasik, Greta Gaweł, Krzysztof Nasiadka. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna
3. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH W FIZJOTERAPII
3.1. Joanna Baran, Małgorzata Krwawicz, Aneta Weres, Justyna Leszczak, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Teresa Pop. Aktywność fizyczna osób młodych w zależności od wybranych czynników
3.2. Agnieszka Bejer, Magdalena Szczepanik, Elżbieta Domka-Jopek, Artur Sochacki. Wytyczne w zakresie procesu tłumaczenia i adaptacji kulturowej kwestionariuszy (ang. Patient-Reported Outcomes Measures – PROMs) mających zastosowanie w praktyce klinicznej oraz do prowadzenia badań w naukach o zdrowiu
3.3. Renata Borys, Ewa Szeliga, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Adrian Kużdżał, Grzegorz Magoń. Znaczenie fizjoterapii przed i po resekcji miąższu płucnego u pacjentów z rakiem płuc
3.4. Monika Bal-Bocheńska, Justyna Wyszyńska. Postoperacyjna fizjoterapia oddechowa u pacjentów torakochirurgicznych z hipotonią przepony
3.5. Marta Kopańska, Renata Skalska-Izdebska, Anna Łagowska, Joanna Czech. QEEG jako nowoczesne narzędzie diagnostyczne w planowaniu terapii biofeedback .
3.6. Justyna Kilian, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Bernard Sozański, Tadeusz Ratowski. Neurofeedback jako niefarmakologiczna metoda wspierania funkcjonowania poznawczego osób starszych
3.7. Krzysztof Kołodziej, Kamila Worek, Gabriela Kołodziej-Lackorzyńska, Barbara Cyran-Grzebyk, Joanna Majewska. Zastosowanie nowo-czesnych metod fizjoterapii w terapii pacjentów z postępującym porażeniem nadjądrowym – opis przypadku
3.8. Agnieszka Plis, Adrian Kużdżał, Ewa Szeliga. Porównanie jakości życia pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopiecznych Domu Po-mocy Społecznej
3.9. Adrian Kużdżał, Justyna Liszka, Renata Borys. Ocena skuteczności fizjoterapii pacjentów po leczeniu operacyjnym kręgosłupa przed i po odbyciu turnusu rehabilitacyjnego w ramach prewencji rentowej ZUS
3.10. Lidia Perenc, Joanna Błajda. Wybrane parametry antropometryczne charakteryzujące budowę i skład ciała dzieci i młodzieży z Rzeszowa przebadanych w latach 2013–2014
3.11. Lidia Perenc, Justyna Podgórska-Bednarz, Barbara Cyran-Grzebyk, Paweł Piwoński, Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec, Katarzyna Zajkiewicz, Maciej Rachwał, Łukasz Przygoda, Joanna Majewska, Marta Bieleń, Janusz Solarz, Elżbieta Mach-Lichota, Maciej Masłowski, Agata Stepek. Otłuszczenie ciała a zróżnicowanie wyników kwestionariusza orientacyjnego badania rozwoju motorycznego i psychospołecznego pod kątem gotowości szkolnej w grupie dzieci urodzonych przedwcześnie
3.12. Karolina Kielar-Bar, Anna Knot, Katarzyna Walicka-Cupryś. Wybrane metody diagnostyki mięśni dna miednicy stosowane na potrzeby fizjoterapii
3.13. Anna Żmuda, Monika Bal-Bocheńska. Innowacyjność w procesie rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami chodu
4. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE I ZDROWIU PUBLICZNYM
4.1.Wacław Kruk, Anna Kruk, Grażyna Hejda, Agnieszka Hubert-Lutecka. Skłonność osób dorosłych do skorzystania z określonych metod odchudzania się i modelowania sylwetki własnego ciała
4.2. Małgorzata Nagórska. Doświadczenia studentów kierunków medycznych z pacjentami odmiennymi kulturowo
4.3. Małgorzata Marć, Aneta Lesiak, Anna Fąfara, Anna Krakowiak, Krzysztof Fudali. Codzienna aktywność osób po 75 roku życia
4.4. Joanna Burzyńska, Filip Osuchowski, Magdalena Rękas, Paweł Januszewicz. Informacja zdrowotna w Internecie – przegląd źródeł
4.5. Zdzisława Chmiel, Julia Martyn, Izabela Sałacińska, Magdalena Garbacz. Kształcenie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku a prewencja gerontologiczna (na przykładzie zachowań zdrowotnych)
4.6. Małgorzata Gajdek, Dariusz Bazaliński, Izabela Sałacińska, Paweł Więch. Uwarunkowania socjodemograficzne oceny świadczeń zdrowotnych udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego
4.7. Dorota Gutkowska, Jolanta Gruszecka. Detekcja czynników alarmowych metodą spektroskopii masowej na przykładzie wybranego szpitala
4.8. Joanna Zaleska, Bogusława Kaczor-Pytel, Dominika Pasierb, Dorota Bassara-Nowak, Dariusz Bazaliński. Postawy i opinie dotyczące pobierania narządów w grupie studentów kierunków medycznych i humanistycznych
5. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH W POŁOŻNICTWIE
5.1. Joanna Błajda, Edyta Barnaś. Zachowania zdrowotne w grupie mieszkanek Podkarpacia korzystających z autorskiej interaktywnej aplikacji medycznej
5.2. Elżbieta Kraśnianin, Romana Wróbel, Barbara Zych, Aldona Marut, Kata-rzyna Ignac, Anna Kremska. Doskonalenie umiejętności zawodowych w położnictwie z wykorzystaniem symulacji medycznej – krwotok poporodowy
5.3. Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Lidia Perenc, Anna Pieniążek. Mobilne aplikacje medyczne jako narzędzia edukacyjne w profilaktyce nowotworów gruczołu piersiowego – przegląd piśmiennictwa
5.4. Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek, Katarzyna Wardak, Barbara Zych, Danuta Pięciak-Kotlarz, Justyna Żurawska. Mobilna aplikacja medyczna jako spersonalizowane narzędzie edukacyjne w okresie ciąży
5.5. Katarzyna Wardak, Danuta Pięciak-Kotlarz, Edyta Barnaś, Joanna Błajda, Anna Pieniążek, Anna Wota. Wsparcie rodziców dzieci z chorobą przewlekłą
5.6. Anna Pieniążek, Edyta Barnaś, Joanna Błajda, Katarzyna Wardak, Justyna Kantor. Zachowania zdrowotne w grupie kobiet przed menopauzą
5.7. Edyta Barnaś, Joanna Błajda, Anna Pieniążek, Justyna Kochan. Satysfakcja z życia kobiet w wieku menopauzalnym
6. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
6.1. Dawid Filip, Lech Zaręba. Wykorzystanie możliwości teletransmisji 12-odprowadzeniowego EKG w zespołach ratownictwa medycznego
6.2. Karol Zdybek, Sabina Krupa, Sebastian Jaszczuk. Problemy komunikacyjne osoby niesłyszącej w ochronie zdrowia

Skip to content