[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Współczesny Rzeszów. Problemy społeczno-kulturowe

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Polska… jaka jest, można zobaczyć. Czy aby na pewno piękno kraju ojczystego jest na równi postrzegane z perspektywy zamieszkujących go mieszkańców, jak i ich sąsiadów – tych bliższych i dalszych? Czy przeciętny Polak jest świadomy ogromu prac, postępu, rozwoju kraju, w którym żyje? Wydaje się, że większa rzesza obywateli nie zna walorów swojego państwa. Istnieje pilna konieczność dzielenia się wiedzą o poszczególnych regionach ze wszystkimi Polakami. Owszem, są takie, o których słyszeli wszyscy, nawet ci mieszkający za granicą, ale istnieją także takie, o których słyszy się sporadycznie. Recenzowana monografia stanowi udaną próbę opisu jednej z najlepiej rozwijających się w ciągu ostatnich dwudziestu lat aglomeracji miejskich, jaką jest Rzeszów. Z recenzji dr hab. Małgorzaty Dudy, prof. UPJPII

SPIS TREŚCI   Wstęp. Rzeszów w połowie II dekady XXI wieku. Problemy społeczno-kulturowe (MARIAN MALIKOWSKI, BEATA SZLUZ) MAGDA URBAŃSKA – Problemy rodziny BARBARA MAREK-ZBOROWSKA – Problemy kobiet MONIKA ŁAGOWSKA-CEBULA – Problemy osób niepełnosprawnych MAGDALENA POKRZYWA – Problem ubóstwa PAWEŁ WALAWENDER – Rynek pracy i bezrobocie IRYNA DROZD, EWELINA JURASZ – Problem mieszkaniowy w Rzeszowie BEATA SZLUZ – Problem bezdomności w Rzeszowie DOROTA PSTRĄG – Problem uzależnień w Rzeszowie MALWINA MISIĄG – Zjawisko przemocy RENATA WIELGOS-STRUCK, MAŁGORZATA BOZACKA – Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna w Rzeszowie Bibliografia Noty o Autorach

Skip to content