[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wstęp do logiki i teorii mnogości

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Rachunek zdań
1.1. Zdanie logiczne i warunek zdaniowy
1.2. Tautologie. Reguły dowodzenia
1.3. Zadania
Rozdział 2. Rachunek kwantyfikatorów
2.1. Kwantyfikatory i warunki zdaniowe
2.2. Tautologie rachunku kwantyfikatorów
2.3. Zadania
Rozdział 3. Rachunek zbiorów
3.1. Działania na zbiorach
3.2. Działania uogólnione na zbiorach
3.3. Zadania
Rozdział 4. Liczby naturalne
4.1. Aksjomatyka Peano
4.2. Indukcja matematyczna
4.3. Rekurencja
4.4. Zadania
Rozdział 5. Rachunek relacji
5.1. Iloczyn kartezjański zbiorów
5.2. Działania na relacjach
5.3. Klasyfikacja relacji
5.4. Obrazy i przeciwobrazy zbiorów przez relacje
5.5. Relacje na zbiorach skończonych
5.6. Zadania
Rozdział 6. Funkcje
6.1. Funkcje jako relacje
6.2. Własności funkcji
6.3. Obrazy i przeciwobrazy zbiorów przez funkcje
6.4. Zadania
Rozdział 7. Relacje równoważności
7.1. Klasy abstrakcji i zbiór ilorazowy
7.2. Zasada abstrakcji
7.3. Konstrukcje zbiorów liczbowych
7.4. Zadania
Rozdział 8. Moce zbiorów
8.1. Równoliczność zbiorów
8.2. Zbiory skończone i nieskończone
8.3. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne
8.4. Zadania
Rozdział 9. Relacje porządku
9.1. Porządek częściowy, ostry i liniowy
9.2. Elementy w zbiorze uporządkowanym
9.3. Porządek gęsty, dobry i ciągły
9.4. Zadania
Dodatek A. Elementy teorii krat
A.1. Podstawowe własności
A.2. Kraty rozdzielne
A.3. Kraty zupełne
A.4. Kraty Boole’a i kraty modularne
A.5. Zadania
Dodatek B. Rachunek zbiorów rozmytych
B.1. Zbiory rozmyte
B.2. Relacje rozmyte
B.3. Relacje rozmyte w zbiorze X
B.4. Podstawy logiki rozmytej
B.5. Zadania
Skorowidz
Bibliografia

Skip to content