[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych akceleratorów kapitału intelektualnego jako ważnych mechanizmów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw. Autor dokonał analizy podstawowych cech nowego paradygmatu środowiska biznesowego, w który wchodzi obecnie światowa gospodarka. Są to: informatyzacja, globalizacja, łączność sieciowa wszystkiego i wszystkich, suwerenność klientów, kluczowa rola wiedzy, elektroniczny obieg dokumentów, np. w inteligentnych systemach logistycznych. Zastosowanie takich narzędzi jak np. TBETM, RTE, narzędzi coachingu, modelu CRM i stargetowego kapitału intelektualnego tworzy nową jakość i nowe możliwości rozwoju ekonomicznego, stanowiąc kryterium przesądzające o biznesowym sukcesie lub porażce jedno­stek, firm, regionów i całych gospodarek. Autor przekonująco uzasadnia tezę, iż wiedza i kompetencje pra­cowników stanowią obecnie najważniejszy czynnik konkurencyjności, a sukces ekonomiczny przedsiębiorstw zależy w podstawowym stop­niu od motywacji i predyspozycji kapitału intelektualnego. Podkreśla również, iż w dobie nowych technologii konieczna jest prawidłowa komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem potencjału każdego pracownika.   Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Stanisława ślusarczyka

Spis treści:   Wstęp   Rozdział 1 Stymulatory otwartej ekonomii – TBE™, RTE i narzędzia coachingu (wyniki badań) 1.1. Wybrane aspekty TBE™ otwartej ekonomii 1.2. Kreatywny model RTE 1.3. Koło życia jako interaktywne narzędzie poprawy kreatywności personelu – wyniki badań   Rozdział 2 Model CRW oraz kapitał intelektualny jako akceleratory otwartej ekonomii – studium przypadków 2.1 Wybrane aplikacyjne cechy modelu czasowych reakcji na wyzwania (CRW) 2.2. Stargetowa rola potencjału intelektualnego w generowaniu siły akceleratora oraz jego liniowy model Samuelsona-Hicksa 2.3. Kreatywni pracownicy determinantami ewolucyjnego rozwoju firmy (case study)   Rozdział 3 Czynniki efektywności funkcjonowania klastrów i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw 3.1. Czynniki stymulujące funkcjonowanie klastrów 3.2. Czynniki tworzenia klastrów 3.3. Klastry a innowacyjność   Rozdział 4 Stargetowy kapitał intelektualny innowacyjnego klastra (case study – Rodzinna Grupa Kapitałowa) 4.1. RGK – Rodzinna  Grupa Kapitałowa 4.2. Audyt RGK Załącznik 1   Rozdział 5 Lewerage kapitału intelektualnego (wybrane narzędzia i techniki badawcze) 5.1. ICT otwartej ekonomii i kapitał intelektualny 5.2. Implikacja modelu Davenporta w ocenie rezultatów wykonawczych stargetowych cech kapitału intelektualnego (wyniki empirycznych badań) 5.3. Wykorzystanie koncepcji wykresów V. Pareto w ocenie elementów organicznych kapitału intelektualnego współczesnych organizacji gospodarczych 5.4. Tablica kompetencyjna dla stanowisk kluczowych na przykładzie urzędu instytucji publicznej 5.5. Determinanty możliwe do wykorzystania w liście Aleksa Osborna na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,Hopp” produkującego napoje energetyczne 5.6. Implementacja techniki Elevator Test w badaniu stargetowej roli kapitału intelektualnego firmy Transsystem  Literatura

Skip to content