[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

      Spis treści:   Wstęp   Rozdział 1 Przegląd teorii ekonomicznych z zakresu dobrobytu ekonomicznego i społecznego 1.1. Doktryny i poglądy związane z dobrobytem ekonomicznym 1.2. Nierówności społeczne i ekonomiczne 1.3. Problem porównań dobrobytu (miary nierówności, funkcje dobrobytu społecznego) 1.4. Kwestie pomiaru dobrobytu i jakości życia   Rozdział 2 Ubóstwo a wykluczenie ekonomiczne i społeczne 2.1. Pojęcia, wymiary i podział ubóstwa 2.2. Relacje między wykluczeniem społecznym a ubóstwem ekonomicznym 2.3. Metody pomiaru i wyznaczania ubóstwa ekonomicznego oraz społecznego   Rozdział 3 Dochody gospodarstw domowych jako podstawowa kategoria dobrobytu ekonomicznego 3.1. ¬ródła i podstawowe kategorie dochodów ludności 3.2. Empiryczny wymiar dochodów i wydatków (ujęcie porównawcze  Polska – Podkarpacie) 3.3. Uwarunkowania regionalne – rozwój społeczno-gospodarczy w ocenie dobrobytu 3.4. Poziom i mierniki zróżnicowania dochodowego 3.5. Poziom, skala, wymiary ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej   Rozdział 4 Dobrobyt ekonomiczny gospodarstw domowych w województwie podkarpackim (analiza dochodów – empiryczne badania własne) 4.1. Zmiany w poziomach dochodów rozporządzalnych – podejście obiektywne 4.2. Rozkłady subiektywnych poziomów dochodów minimalnych i wystarczających w gospodarstwach domowych 4.3. Miary nierównomierności dochodów 4.4. Skrócone funkcje dobrobytu społecznego   Rozdział 5 Modelowanie subiektywnych ocen poziomu i jakości życia (empiryczne badania własne 5.1. Subiektywizm ocen dobrobytu i jakości życia (Polska – Podkarpacie) 5.2. Subiektywna ocena poziomu życia w gospodarstwach domowych – analiza asocjacji 5.3. Jakość życia w subiektywnych ocenach gospodarstw domowych 5.4. Analiza dyskryminacji w modelowaniu subiektywnych ocen jakości życia   Podsumowanie   Bibliografia   Spis tabel  Spis rysunków

Skip to content