[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wybrane aspekty zmiany społecznej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wprowadzenie   MARHARYTA SHYROKOVA Sustainable development of banking institutions through their servitization in Ukraine   WITOLD JEDYNAK Wybrane zagadnienia z nauczania społecznego biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka   KRZYSZTOF KWIATKOWSKI Aporie i sprzeczności związane ze współczesnymi przemianami   PAVLO LENO Praktyki życia codziennego mieszkańcow Zakarpacia w czasach II wojny światowej na podstawie wspomnień ustnych   AGATA SULIKOWSKA-DEJENA Sztuka współczesna jako narzędzie integracji społecznej   DOMINIK BORATYN Zjawisko ,,obrotowych drzwi” – czyli o etyce w polityce i biznesie   SŁAWOMIR B¬DZIUCH Wpływ CSR na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa   IRYNA DROZD Rola wartości we współczesnym świecie   ANNA HADAŁA, DAMIAN WICHEREK Administracja publiczna – pojęcie, podział i cechy   ALEKSANDRA HALIGOWSKA Arystokracja polska wobec utraty niepodległości. Postawy i dążenia (1772–1795   BEATA JAMROGIEWICZ „Inni” – wizerunki niepełnosprawności i przemiana myśli społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich twórczości artystycznej. Portret „Chagall – Sienkiewicz”   MICHAŁ SKORA Ewolucja pojęcia niepełnosprawności. Wybrane aspekty społeczne i prawne   MACIEJ GITLING Partycypacja pracownicza w zarządzaniu organizacjami   JAN RÓG Zakres państwowej regulacji gospodarki rynkowej   Notki o autorach

Skip to content