[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
WSTĘP (Beata Szluz)
I. ISTOTA WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
I.1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (Małgorzata Bozacka)
I.2. Bezrobocie (Iryna Drozd)
I.3. Bezdomność (Beata Szluz)
I.4. Niepełnosprawność (Beata Jamrógiewicz)
I.5. Przemoc w rodzinie (Malwina Misiąg)
I.6. Alkoholizm i narkomania (Karolina Wielgosz)
II. WYBRANE FORMY WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
II.1. Centrum integracji społecznej (Monika Łagowska-Cebula)
II.2. Klub integracji społecznej (Monika Łagowska-Cebula)
II.3. środowiskowy dom samopomocy (Małgorzata Bozacka)
II.4. Warsztaty terapii zajęciowej (Beata Jamrógiewicz)
II.5. Zakład Aktywności Zawodowej (Izabela Bentkowska-Furman)
II.6. Zatrudnienie wspierane (Karolina Wielgosz)
II.7. Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy (Kinga Sulejman)
III. WYBRANE PODEJŚCIA, MODELE I METODY STOSOWANE W PRACY SOCJALNEJ
III.1. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (Malwina Misiąg)
III.2. Dialog motywujący (Karolina Wielgosz)
III.3. Podejście systemowe (Iryna Drozd)
III.4. Konferencja grupy rodzinnej (Beata Jamrógiewicz)
III.5. Wideotrening komunikacji (Małgorzata Bozacka)
III.6. Genogram (Kinga Sulejman)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Summary
Pезюме Pезюме
Noty o autorach

Skip to content