[wcas-search-form]

28.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Wstęp Część I Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej   Andrzej Twardowski, Społeczny model niepełnosprawności – geneza, istota, kontrowersje Marzenna Zaorska, Aktywność społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych wzrokowo – możliwości i ograniczenia Maria Chodkowska, Kontekst teoretyczny realizacji ról rodzicielskich w rodzinach z problemem niepełnosprawności Joanna Konarska, Aktywność kulturalna młodzieży niewidzącej Piotr Gindrich, Wsparcie edukacyjne młodzieży gimnazjalnej, a jej postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD Monika Parchomiuk, Starość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aspekty pozytywne   Część II Konteksty oddziaływań wspomagających wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością   Magdalena Boczkowska, Marlena Duda, Czynniki kontekstualne ICF w doświadczaniu niepełnosprawności Anna Banasiak, Rozpoznawanie autyzmu u małego dziecka Krystyna Moczia, Rola rodzinnego domu dziecka w działaniach wczesnego wspomagania rozwoju bliźniąt (studium przypadku) Joanna Jankowska, Rola stymulacji dotykowej w rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Alicja Kubik, Komponenty i uwarunkowania gotowości szkolnej współczesnych sześciolatków Joanna Leśniak, Zachowanie jako wyznacznik funkcjonowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną Magdalena Bednarska, Uczestnictwo osób z uszkodzonym słuchem w życiu religijnym a możliwości poznawcze tej grupy osób z niepełnosprawnością   Część III Konteksty oddziaływań normanizacyjnych   Marzena Jakubek, Rodzice, wychowawcy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością Joanna Godawa, O integracji społecznej ucznia z niepełnosprawnością ruchową w klasie integracyjnej – analiza przypadku Maria Flanczewska-Wolny, Jerzy Wolny, Pedagog specjalny – asystent ucznia z niepełno-sprawnością w szkole ogólnodostępnej w opiniach nauczycieli Izabella Gałuszka, Agnieszka Ochman, Magdalena Pasteczka, Trening umiejętności spędzania czasu wolnego na przykładzie działalności środowiskowego domu samopomocy Małgorzata Grabowska, Sytuacja osób z niepełnosprawnością ruchową w społeczeństwie. Komunikat z badań własnych Anna Steliga, Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o niepełnosprawności, a boimy się zapytać – obraz osoby z niepełnosprawnością w odbiorze społecznym rzeszowian   Noty o autorach

Skip to content