[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   Beata Stępień-Załucka – Kultura fizyczna a Konstytucja RP 1. Wprowadzenie 2. Pojęcie kultury fizycznej 3. Kultura fizyczna a zdrowie, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne 4. Kultura fizyczna w rozdziale II Konstytucji RP – charakter norm i ich konsekwencje prawne 5. Podsumowanie   Lidia Siwik – Stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem uprawiającym sport 1. Wprowadzenie 2. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka uprawiającego sport 3. Umowa o alimenty w zakresie świadczeń związanych z uprawianiem sportu przez dziecko 4. Umowy między rodzicami a dziećmi dotyczące uprawiania sportu 5. Podsumowanie   Iwona Moryc, Elżbieta Pędziałek-Kunert – Odpowiedzialność odszkodowawcza trenera sportu za zdrowie małoletniego dziecka uprawiającego sport kwalifikowany 1. Wprowadzenie 2. Sport – ujęcie prawno-teoretyczne 3. Uprawianie sportu kwalifikowanego przez dziecko 4. Zakres odpowiedzialności rodziców za małoletnie dziecko 5. Odpowiedzialność cywilna trenera oraz opiekunów małoletniego 6. Podsumowanie   Marta Górka – Kodeks dobrych praktyk sponsoringowych w sporcie dotyczący spółek z udziałem Skarbu Państwa 1. Wprowadzenie 2. Geneza sponsoringu 3. Prawne regulacje sponsoringu sportowego 4. Kodeks Dobrych Praktyk Sponsoringowych dotyczących spółek Skarbu Państwa 5. Podsumowanie   Paweł Kuczma – Konsultacje społeczne jako element konstytucyjnej zasady dobra wspólnego   Anna Kilar, Jakub Litarowicz – Finansowanie klubów piłkarskiej Ekstraklasy przez jednostki samorządu terytorialnego 1. Wprowadzenie 2. Kapitałowe uczestnictwo gmin w spółkach – klubach piłkarskiej Ekstraklasy 2.1. Kluby sportowe jako spółki prawa handlowego 2.2. Ekstraklasa S.A. jako liga zawodowa 2.3. Struktury właścicielskie klubów piłkarskiej Ekstraklasy 3. Finansowanie klubów Ekstraklasy z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Przewidziane prawem możliwości finansowania klubów sportowych 3.3. Modele wsparcia klubów Ekstraklasy S.A. przez miasta 3.4. Kluby nieotrzymujące bezpośredniego wsparcia finansowego z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 i 2017 3.5. środki pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego w strukturze przy-chodów klubów 4. Podsumowanie   Kinga Kania – Wybrane wyzwania prawne klubów sportowych w kontekście sekcji e-sportowych 1. Wprowadzenie 2. Definicja sportu i pojęcie e-sportu 3. Kluby sportowe i sekcje e-sportu 4. Wyzwania prawne dla klubów sportowych z sekcjami e-sportu 6. Nieletni gracze 7. Płeć w sekcji e-sportowej 8. Zjawisko dopingu w e-sporcie 9. Inne 10. Podsumowanie   Katarzyna Sikora – Ochrona własności intelektualnej w sporcie zawodowym 1. Wprowadzenie 2. Wizerunek zawodnika sportowego 3. Personality merchandising a komercyjne wykorzystywanie wizerunku zawodnika sportowego 4. Ochrona znaków towarowych w sporcie 5. Podsumowanie   Emilia Kuczma – Nowe założenia ochrony danych osobowych – rozporządzenie unijne o ochro-nie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679) 1. Wprowadzenie 2. Geneza prac nad reformą przepisów o ochronie danych osobowych w UE 3. Najważniejsze kierunki zmian 4. Podsumowanie   Piotr Kapusta, Justyna Michalska – Status prawny stypendysty sportowego 1. Wprowadzenie 2. Rodzaje stypendiów sportowych 3. Pobieranie stypendium sportowego a ubezpieczenia społeczne 4. Pobieranie stypendium sportowego a ubezpieczenie zdrowotne 5. Pobieranie stypendium sportowego a prawo podatkowe 6. Uwzględnienie okresu pobierania stypendium sportowego w regulacjach dotyczących zatrudnienia 7. Podsumowanie   Katarzyna Stępień – Nagroda za osiągnięcia sportowe a składnik majątku dorobkowego małżonków   Bogusław Balza – Podatkowe skutki otrzymania nagród za osiągnięcia sportowe 1. Wprowadzenie 2. ¬ródła finansowania osiągnięć sportowych 3. Podatki jako źródło dochodów państwa 4. Opodatkowanie nagród w konkursach 5. Opodatkowanie nagród za osiągnięcia sportowe 6. Podsumowanie

Skip to content