[wcas-search-form]

12.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wybrane problemy seksualności więźniów, w serii: Patologia społeczna

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wprowadzenie (Maria Łukaszek) ROZDZIAŁ I Życie seksualne w więzieniu: refleksje ogólne (Mieczysław Radochoński) 1. Wstęp 2. Proces prizonizacji 3. Relacje seksualne między więźniami 4. Badania seksualności więźniów ROZDZIAŁ II Doświadczenia przemocy seksualnej mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności (Maria Łukaszek) 1. Wstęp 2. Założenia metodologiczne badań 3. Więźniowie – niepełnoletnie ofiary przemocy seksualnej 4. Mężczyźni jako agresorzy seksualni w relacjach z żonami i partnerkami życiowymi 5. Więźniowie jako ofiary przemocy seksualnej na terenie zakładów karnych 6. Podsumowanie ROZDZIAŁ III Poglądy osób odbywających karę pozbawienia wolności wobec wybranych aspektów homoseksualności (Dorota Pstrąg) 1. Wstęp 2. Zakład karny jako czynnik socjalizacji kształtujący postawy społeczne 3. Zachowania homoseksualne w podkulturze więziennej 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych, dotyczących opinii osób pozbawionych wolności na temat homoseksualności 5. Homoseksualność w opiniach osób odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki badań empirycznych 6. Podsumowanie ROZDZIAŁ IV Pedofilia jako dewiacja indywidualna i społeczna – terapia i profilaktyka (Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz) 1. Wstęp 2. Pedofilia jako dewiacja indywidualna 3. Społeczny wymiar pedofilii 4. Postępowanie ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci 5. Profilaktyka przestępstw seksualnych wobec dzieci 6. Podsumowanie ROZDZIAŁ V Perspektywy leczenia i terapii pedofilów po odbyciu kary pozbawienia wolności (Zdzisław Majchrzyk, Przemysław Cynkier) 1. Definicja pedofilii 2. Skuteczność leczenia 3. Zmiany w unormowaniach prawnych 4. Kwalifikacja prawna czynów 5. Rodzaje zakładów 6. Leczenie 7. Podsumowanie ROZDZIAŁ VI Rola treningu empatii w procesie terapii sprawców przestępstw seksualnych (Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka) 1. Wstęp 2. Zdolność do empatii wśród sprawców przestępstw seksualnych 3. Trening empatii w terapii sprawców przestępstw seksualnych 4. Procedura badania zmian w zakresie empatii 5. Studium przypadku. Ocena poziomu empatii – analiza listu 6. Uwagi krytyczne do treningu empatii 7. Podsumowanie Notki o autorach

Skip to content