[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Table of Contents Przedmowa Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Ita Bieńkowska, Edyta Tomińska Wstęp. Uwarunkowania historyczno-polityczne aktualnych rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu w wybranych krajach Europy   Część pierwsza Aktualne rozwiązania w diagnostyce i wsparciu wczesnorozwojowym dziecka z wadą słuchu Edyta Tomińska Typy wsparcia wczesnorozwojowego dla dzieci z wadą słuchu i ich rodzin w wielojęzykowej i wielokulturowej Szwajcarii. Przykład kantonów romańskich Johannes Hennies, Kristin Hofmann Wczesne wsparcie bilingwalne: aktualne trendy w Niemczech Darina Tarcsiová, Margita Schmidtová Współczesne rozwiązania w diagnostyce i wsparcie oferowane dziecku z wadą słuchu na Słowacji Katarzyna Ita Bieńkowska System wczesnej diagnozy i interwencji terapeutycznej w Polsce Saskia Mugnier, Isabelle Estève, Agnès Millet Kontekst społeczno-polityczny problemu głuchoty we Francji   Część druga Edukacja osób z wadą słuchu w wybranych krajach europejskich Edyta Tomińska System szkolnictwa ogólnodostępnego ze specjalnym wsparciem dla dzieci głuchych i niedosłyszących. Perspektywa szwajcarska na przykładzie kantonu genewskiego Claudia Becker Edukacja bilingwalna dzieci z uszkodzonym słuchem w Niemczech Darina Tarcsiová Kształcenie uczniów z wadą słuchu na Słowacji Małgorzata Zaborniak-Sobczak Polskie rozwiązania systemowe w kształceniu dzieci i młodzieży z wadą słuchu Isabelle Estève, Saskia Mugnier Socjalizacja językowa dzieci niesłyszących w szkołach francuskich   Część trzecia Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu – porównanie i perspektywy badań Katarzyna Ita Bieńkowska, Edyta Tomińska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak Analiza porównawcza wybranych rozwiązań europejskich w zakresie wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu Katarzyna Ita Bieńkowska, Edyta Tomińska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak Wnioski oraz perspektywy badawcze dotyczące systemu wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu   Zakończenie Nota o autorach

Skip to content