[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wybrane zagadnienia z ratownictwa specjalistycznego, cz. 1

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
I. Ratownictwo wodne
1. Rys historyczny ratownictwa wodnego na świecie i w Polsce
2. Cele i zadania wodnych służb ratowniczych
3. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego
3.1. Sposoby pływania stosowane w ratownictwie
3.2. Skoki ratownicze
3.3. Sposoby holowania poszkodowanego
3.4. Ewakuacja poszkodowanego z wody na ląd
4. Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratunkowym
5. Elementy nurkowania oraz posługiwanie się sprzętem ABC
6. Zasady udzielania pomocy przy użyciu jednostek pływających
II. Powódź
1. Wiadomości ogólne
2. Działania służb i instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe w czasie powodzi
3. Techniki ratownicze wykorzystywane w warunkach powodzi
4. Przykładowe scenariusze akcji ratowniczych w warunkach powodzi
5. Sprzęt ratowniczy wykorzystywany w warunkach powodzi
6. Powódź w Polsce w 1997 roku
III. Taktyczne ratownictwo medyczne
1. Wiadomości ogólne
2. Zasady udzielania pomocy w warunkach taktycznych
2.1. Strefy udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych
2.1.1. Direct Threat Care (DTC) – opieka w bezpośrednim zagrożeniu
2.1.2. Indirect Threat Care (IDTC) – opieka w pośrednim zagrożeniu
2.1.3. Tactical Evacuation Care (TACEVAC/EVAC) – opieka medyczna w trakcie ewakuacji
2.2. Wyposażenie
2.2.1. Indywidualny pakiet medyczny
2.2.2. Sprzęt zespołowy
3. Zasady postępowania medycznego z poszkodowanymi w środowisku wysokiego ryzyka
3.1. Direct Threat Care (DTC) – działania w strefie niebezpiecznej
3.2. Indirect Threat Care (ITC) – postępowanie w strefie pośredniego zagrożenia
3.3. Evacuation Care (EVAC) – postępowanie w trakcie przygotowania poszkodowanego do ewakuacji i w trakcie ewakuacji
Bibliografia
Summary
Noty o autorach

Skip to content