[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wychowanie fizyczne dla zdrowia. Aktywność fizyczna w plenerze wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wprowadzenie (Ryszard Przewęda)
Od autora
Część I: PRZYCZYNY, PRZEJAWY I EFEKTY OGRANICZONEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
1. Kultura fizyczna wobec „grzechów” współczesnego człowieka
1.1. Zachowania społeczne charakterystyczne dla konsumpcyjnego stylu życia
1.2. Konsumpcyjny styl życia a zdrowie fizyczne
1.3. Konsumpcyjny styl życia a zdrowie psychiczne
2. Szkolne wychowanie fizyczne a perspektywy aktywności fizycznej w społeczeństwie konsumpcji
2.1. Próba określenia etapu rozwojowego naszego społeczeństwa
2.2. Przesłanki warunkujące perspektywy przyszłej aktywności fizycznej
2.3. Przewidywane modele aktywności fizycznej
2.4. Propedeutyczny charakter wychowania fizycznego realizowanego w terenie w aspekcie przewidywanych trzech modeli aktywności fizycznej
3. środowisko oraz styl życia dzieci i młodzieży szkolnej
4. Sprawnościowo-zdrowotne efekty ograniczonej aktywności fizycznej wg badań autora
4.1. Badania wśród dzieci młodszych
4.1.1. Materiał i metody
4.1.2. Wyniki badań
4.2. Sprawność fizyczna uczniów południowo-wschodniej Polski według norm na Nagrodę Prezydenta USA
4.2.1. Materiał i  metoda
4.2.2. Wyniki
4.3. Aktywność fizyczna mieszkańców południowo-wschodnich regionów Polski
4.3.1. Założenia i przebieg badań
4.3.2. Wyniki badań – struktura aktywności fizycznej
4.3.3. Aktywność fizyczna a zdrowie
5. Potrzeby rozwojowe i zdrowotne ucznia konsumpcyjnej szkoły
6. Zdrowie ucznia a koncepcje wychowania fizycznego
6.1. Koncepcja Health Related Fitness
6.2. Koncepcja  wychowania fizycznego dla zdrowia – podstawowe założenia
Część II: ZDROWOTNE EFEKTY PLENEROWEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (WEDŁUG RÓŻNYCH BADAŃ)
1. Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali
1.1. Cele pracy, pytania badawcze i hipotezy
1.2. Metody, organizacja i materiał badań
1.3. Metody, techniki i narzędzia badań oraz analizy wyników
1.4. Wyniki badań własnych i dyskusja
1.4.1. Efekty biologiczno-zdrowotne
1.4.1.1. Bieżące efekty biologiczno-zdrowotne
1.4.1.1.1. Intensywność aktywności fizycznej podczas lekcji
1.4.1.1.2. Objętość aktywności fizycznej
1.4.1.1.3. Intensywność wysiłku wg skali Noble-Borga, w subiektywnej ocenie uczniów i nauczycieli
1.4.1.1.4. Intensywność zajęć a czynniki klimatyczno-sezonowe
1.4.1.2. Okresowe efekty biologiczno-zdrowotne
1.4.1.2.1. Wytrzymałość
1.4.1.2.2. Wydolność wysiłkowa
1.4.1.2.3. Absencja szkolna z powodów zdrowotnych
1.4.1.2.4. Charakterystyka klimatyczno-higieniczna środowisk aktywności fizycznej
1.4.2. Efekty wychowawcze
1.4.2.1. Samopoczucie przed lekcją wychowania fizycznego
1.4.2.2. Czas dowolnej aktywności fizycznej
1.4.2.3. Postawy wobec aktywności fizycznej
1.5. Podsumowanie i wnioski
1.5.1. Podsumowanie
1.5.2. Wnioski
2. Efektywność lekcji wychowania fizycznego w terenie  – przegląd badań polskich i zagranicznych
3. Efekty zdrowotne zajęć wychowania fizycznego o charakterze turystyczno-rekreacyjnym
3.1. Problem badawczy i główny cel badań
3.2. Metody i techniki badań
3.3. Organizacja, przebieg badań i materiał badawczy
3.4. Wyniki badań w zakresie efektów zdrowotnych
3.4.1. Intensywność wysiłku wychowania fizycznego (pomiar tętna)
3.4.2. Wytrzymałość – test Coopera
3.4.3. Ocena objętości ruchu podczas lekcji przy pomocy krokomierzy
3.4.4. Skala samopoczucia przed lekcją wychowania fizycznego
3.4.5. Subiektywne odczucie intensywności wysiłku wg skali Noble-Borga (10-punktowej)
4. Badania uczniowskich opinii o miejscach realizacji zajęć wychowania fizycznego (Dynamika zmian w ciągu 20 lat na przykładzie południowo-wschodnich regionów Polski)
4.1. Materiał, metoda i przebieg obydwu badań
4.2. Wyniki badań
4.3. Dyskusja
4.4. Wnioski
Część III: KU ZDROWSZEMU WYCHOWANIU FIZYCZNEMU – POSZUKIWANIA
1. Kontakty z przyrodą
1.1. Wprowadzenie
1.2. Formy kontaktów z przyrodą
1.3. Przewodnik wyboru miejsca aktywności fizycznej w kontakcie z przyrodą
2. Zachodnie koncepcje plenerowej aktywności fizycznej
2.1. Wychowanie poprzez obcowanie z „dziką naturą”  (Nowa Zelandia i Australia)
2.2. Edukacja przygodowa w różnorodnym terenie (Anglia i Kanada)
2.3. Rekreacyjno‑edukacyjne spotkania z przyrodą (Niemcy i Francja)
2.4. Zewnętrznośrodowiskowa edukacja dla zdrowia wg wzorów amerykańskich
3. Pedagog wychowania fizycznego
4. Pedagogizacja środowisk szkolnych w kierunku wychowania fizycznego dla zdrowia
Słowo o autorze
Publikacje

Skip to content