[wcas-search-form]

34.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wychowanie fizyczne i sport szkolny na ziemi tarnowskiej w latach 1945–1989

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Podstawy rozwoju sportu szkolnego na ziemi tarnowskiej
1. Ogólna charakterystyka ziemi tarnowskiej
2. Tradycje wychowania fizycznego i sportu szkolnego na ziemi tarnowskiej do 1939 roku
3. Uwarunkowania gospodarcze i polityczne wpływające na rozwój kultury fizycznej w II Rzeczypospolitej
4. Uwarunkowania prawne rozwoju organizacyjnego sportu szkolnego w latach 1945–1989
5. Kadra nauczycielska z kwalifikacjami instruktorsko-trenerskimi
6. Baza materialna sportu szkolnego
ROZDZIAŁ II. Społeczny zasięg wychowania fizycznego i sportu w działalności organizacji młodzieżowych na terenie ziemi tarnowskiej
1. Związek Walki Młodych (1943–1948)
2. Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” (1933–1948)
3. Związek Harcerstwa Polskiego (1911–1949; 1956–1989)
4. Związek Młodzieży Polskiej (1948–1957)
5. Organizacja Młodzieży Towarzystw Uniwersytetu Robotniczego (1926–1948)
6. Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948–1955)
7. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976)
8. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (1976–1989)
9. Związek Młodzieży Wiejskiej (1957–1976; 1980–1989)
10. Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (1976–1980)
ROZDZIAŁ III. Zrzeszenia sportowe działające na rzecz rozwoju sportu szkolnego na ziemi tarnowskiej w latach 1945–1989
1. Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (1952–1989)
2. Zrzeszenie Sportowe Szkolnictwa Zawodowego „Zryw” (1953–1957)
3. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (1957–1989)
ROZDZIAŁ IV. Działalność Szkolnego Związku Sportowego na ziemi tarnowskiej w latach 1957–1989
1. Działalność wojewódzkich struktur Szkolnego Związku Sportowego na ziemi tarnowskiej (1957–1989)
2. Powiatowe struktury Szkolnego Związku Sportowego na Tarnowszczyźnie w latach 1957–1975
3. Szkolne Koła (Kluby) Sportowe (1951–1989)
4. Międzyszkolne Kluby Sportowe w latach 1957–1989
a) MKS Bochnia (1958–1989)
b) MKS Brzesko (1978–1989)
c) MKS Dębica (1958–1989)
d) MKS „Iskra” Pilzno (1976–1989)
e) MKS „Junis” Szczucin (1985–1989)
f) MKS Tarnów (1957–1961)
g) MKS Pałac Młodzieży w Tarnowie (1959–1989)
5. Szkoły i klasy sportowe na terenie ziemi tarnowskiej
a) Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni
b) Szkoła Podstawowa nr 6 w Dębicy
c) SP nr 20 i SP nr 8 w Tarnowie
d) SP nr 15 w Tarnowie
ROZDZIAŁ V Udział reprezentantów Szkolnego Związku Sportowego z ziemi tarnowskiej w rywalizacji sportowej na arenach regionalnych i ogólnopolskich w latach 1945–1989
1. Sporty indywidualne
2. Sporty zespołowe
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks miejscowości
Wykaz tabel
Wykaz fotografii
Wykaz schematów
Wykaz skrótów
Summary

Skip to content