[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I Czynniki warunkujące realizację zadań w zakresie wychowania muzycznego młodzieży galicyjskiej
1. Ludność Galicji i jej kultura
1.1. Liczebność
1.2. Struktura narodowościowa i wyznaniowa
1.3. Struktura zawodowa i społeczna
1.4. Kultura muzyczna Galicji
2. Miejsce wychowania muzycznego w systemie oświaty galicyjskiej
2.1. Polityka oświatowa państwa
2.2. Szkolnictwo ludowe
2.3. Szkolnictwo średnie
2.4. Zakłady kształcenia nauczycieli
2.5. Szkolnictwo zawodowe i muzyczne
Rozdział II śpiew w galicyjskich szkołach ludowych
1. Plany i programy nauczania śpiewu, założenia metodyczne
1.1. Liczba godzin
1.2. Metodyka nauczania śpiewu
2. Środki dydaktyczne, śpiewniki
Rozdział III śpiew i muzyka w galicyjskich szkołach średnich
1. Nauczanie śpiewu
1.1. Frekwencja
1.2. Liczba godzin
1.3. Rodzaje zespołów śpiewaczych
1.4. Repertuar
1.5. Nauczyciele śpiewu
1.6. Środki dydaktyczne, śpiewniki
2. Nauczanie muzyki
2.1. Rodzaje zespołów instrumentalnych
2.2. Repertuar
2.3. Nauczyciele muzyki
3. Nauczanie śpiewu i muzyki w szkołach średnich regionu środkowej części Galicji
3.1. C.k. I Gimnazjum w Rzeszowie
3.2. C.k. II Gimnazjum w Rzeszowie
3.3. C.k. Gimnazjum w Jaśle
3.4. C.k. I Gimnazjum w Jarosławiu
3.5. C.k. Gimnazjum w Mielcu
3.6. C.k. Gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Przemyślu
3.7. Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu
Rozdział IV śpiew i muzyka w galicyjskich zakładach kształcenia nauczycieli
1. Plany i programy nauczania śpiewu i muzyki, założenia metodyczne
2. Nauczyciele śpiewu i muzyki
3. środki dydaktyczne: podręczniki (śpiewniki), sale muzyczne
Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

Skip to content