[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wychowanie narodowe i patriotyczne w polskich szkołach ludowych w Galicji w latach 1772–1918

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I. Wychowanie patriotyczne i narodowe w galicyjskiej myśli pedagogicznej
1. Wprowadzenie
2. Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju galicyjskiej myśli pedagogicznej
a. Sytuacja polityczna
b. Myśl społeczna i polityczna
c. Przełom pozytywistyczny w Galicji
d. Patriotyzm w galicyjskiej myśli pedagogicznej
3. Pojęcie narodu w galicyjskiej publicystyce i myśli pedagogicznej okresu autonomii
a. Naród odrodzony
b. Odrodzenie narodowe
c. Odrodzenie narodu przez wychowanie i oświatę
4. Formy realizacji wychowania patriotyczno-narodowego
Rozdział II. Organizacja szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772–1918
1. Okres 1772–1869
2. Okres 1869–1918
Rozdział III. Rola przedmiotów szkolnych w procesie wychowania narodowego i patriotycznego
1. Programy nauczania w szkołach ludowych
2. Nauczanie języka niemieckiego i jego wpływ na postawy młodzieży polskiej
3. Rola języka polskiego
a. Język polski w planach nauczania
b. Polskie podręczniki
4. Pozostałe przedmioty oddziałujące na wychowanie narodowe i patriotyczne
a. Historia
b. Śpiew
c. Geografia, przyroda, gimnastyka
d. Religia
Rozdział IV. Rola nauczyciela w procesie wychowania narodowo-patriotycznego uczniów
1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne zawodu nauczycielskiego
2. Postawy etyczno-moralne oraz polityczno-społeczne nauczycieli
Rozdział V. Uroczystości szkolne
1. Uroczystości szkolne w świetle prawodawstwa oświatowego
2. Uroczystości na cześć przedstawicieli rodu Habsburgów
3. Uroczystości szkolne związane z historią Polski
a. Obchody rocznic narodowych
b. Obchody ku czci wybitnych Polaków
4. Uroczystości o charakterze religijnym i religijno-patriotycznym
5. Uroczystości szkolne z okazji bieżących wydarzeń politycznych dotyczących Austrii i Galicji
6. Patriotyczne uroczystości pozaszkolne z udziałem szkół
7. Znaczenie wychowawcze obchodów patriotyczno-narodowych
Rozdział VI. Literatura polska i biblioteki szkolne
1. Rola książek polskich
2. Biblioteki szkolne i czytelnictwo
Rozdział VII. Inne formy oddziaływań patriotycznych
1. Wycieczki szkolne
2. Organizacje uczniowskie – skauting i harcerstwo
3. Teatr uczniowski
4. Zaangażowanie młodzieży szkolnej w działania patriotyczne w trakcie I wojny światowej
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Wykaz tabel
Noty o Autorach
Indeks nazwisk
Indeks miejscowości

Skip to content