[wcas-search-form]

157.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

seria: Collectio Archaeologica Ressoviensis

Spis treści
1. Zagadnienia wstępne

1.1. Cel i zakres pracy
1.2. Układ pracy
2. Podstawy źródłowe
2.1. Wstęp
2.2. Korpus danych źródłowych – prezentacja analizowanych nekropolii
2.3. Stan badań nad tematyką wyznaczników wieku i płci
2.4. Uwagi o obrządku pogrzebowym ludności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej oraz grup z nią sąsiadujących
2.5. Problem grobów podwójnych i zbiorowych
3. Metody badawcze
3.1. Wstęp
3.2. Problematyka analiz antropologicznych
3.3. O metodyce archeologicznej
3.4. Metody wnioskowania statystycznego
4. Wyznaczniki płci i wieku w wyposażeniu grobowym
4.1. Wstęp, kwestie metodologiczne i omówienie układu poszczególnych podrozdziałów
4.2. Popielnice
4.2.1. Kłyżów, stan. 2
4.2.2. Pysznica, stan. 1
4.2.3. Bachórz-Chodorówka, stan. 1
4.2.4. Grodzisko Dolne, stan. 1
4.2.5. Grzęska, stan. 1
4.2.6. Chodaczów, stan. 2
4.2.7. Mokrzyszów, stan. 2
4.2.8. Knapy, stan. 6
4.2.9. Zbydniów, stan. 1
4.2.10. Furmany, stan. 1
4.2.11. Wierzawice, stan. 4
4.2.12. Porównania między cmentarzyskami
4.3. Misy – przykrycia popielnic
4.3.1. Kłyżów, stan. 2
4.3.2. Pysznica, stan. 1
4.3.3. Bachórz-Chodorówka, stan. 1
4.3.4. Grodzisko Dolne, stan. 1
4.3.5. Grzęska, stan. 1
4.3.6. Chodaczów, stan. 2
4.3.7. Mokrzyszów, stan. 2
4.3.8. Knapy, stan. 6
4.3.9. Zbydniów, stan. 1
4.3.10. Furmany, stan. 1
4.3.11. Wierzawice, stan. 4
4.3.12. Porównania między cmentarzyskami
4.4. Przystawki ceramiczne
4.4.1. Kłyżów, stan. 2
4.4.2. Pysznica, stan. 1
4.4.3. Bachórz-Chodorówka, stan. 1
4.4.4. Grodzisko Dolne, stan. 1
4.4.5. Grzęska, stan. 1
4.4.6. Chodaczów, stan. 2
4.4.7. Mokrzyszów, stan. 2
4.4.8. Knapy, stan. 6
4.4.9. Zbydniów, stan. 1
4.4.10. Furmany, stan. 1
4.4.11. Wierzawice, stan. 4
4.4.12. Porównania między cmentarzyskami
4.5. Przedmioty metalowe
4.5.1. Kłyżów, stan. 2
4.5.2. Pysznica, stan. 1
4.5.3. Bachórz-Chodorówka, stan. 1
4.5.4. Grodzisko Dolne, stan. 1
4.5.5. Grzęska, stan. 1
4.5.6. Chodaczów, stan. 2
4.5.7. Mokrzyszów, stan. 2
4.5.8. Knapy, stan. 6
4.5.9. Zbydniów, stan. 1
4.5.10. Furmany, stan. 1
4.5.11. Wierzawice, stan. 4
4.5.12. Porównania między cmentarzyskami
4.6. Inne składniki inwentarzy grobowych
4.7. Podsumowanie i ogólne wnioski
5. Modele statystyczne
5.1. Prezentacja modeli statystycznych cech archeologicznych (wielkość popielnicy) i antropologicznych (masa szczątków)
5.2. Próba określenia wieku i płci zmarłych z cmentarzysk TKŁ oraz prezentacja modeli stworzonych z wykorzystaniem archeologicznych cech obrządku pogrzebowego
6. Zakończenie
Bibliografia
Summary
Wykaz tabel
Wykaz rycin
Aneks (płyta CD)
Zestawienia typów przedmiotów i ornamentyki naczyń wykorzystanych w analizach statystycznych

1. Zestawienia popielnic
2. Zestawienia ornamentyki popielnic
3. Zestawienia pokryw
4. Zestawienia ornamentyki pokryw
5. Zestawienia przystawek
6. Zestawienia ornamentyki przystawek
7. Zestawienia przedmiotów metalowych
8. Zestawienia przedmiotów niemieszczących się we wcześniejszych zestawieniach
9. Groby, gdzie nie zachowała się popielnica, brak też innych inwentarzy grobowych

Skip to content