[wcas-search-form]

7.35 

Brak w magazynie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wprowadzenie, Część pierwsza: KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOMPONENTÓW NOWEGO MODELU POMOCY SPOŁECZNEJ: Renata Wielgos-Struck – Uwarunkowania rozwoju współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w obszarze lokalnej pomocy społecznej, Barbara Cienki – Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej, Renata Dul – Zatrudnienie socjalne w centrum integracji społecznej przykładem kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Część druga: POMOC SPOŁECZNA A RODZINA. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I MARGINALIZACJI: Barbara Marek-Zborowska – Zagrożenia i problemy rodziny – przykład Podkarpacia, Józef Kasprzak – Rodzina jako podmiot zainteresowania pomocy społecznej. Studium na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, Małgorzata Bozacka – Warunki życia klientów MOPS w Rzeszowie a strategie zachowań ekonomicznych w ich gospodarstwach domowych (komunikat z badań), Katarzyna Maria Błaszczuk – Działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przykładem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, Część trzecia: POMOC SPOŁECZNA WOBEC LUDZI STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Magdalena Pietrucha-Białek, Michał Matlęga – Starość Polaków na rozdrożu zmian systemowych – próba egzemplifikacji, Dorota Rynkowska – Praca socjalna wobec zjawiska starzenia się społeczeństwa, Małgorzata Szmit – Warsztat terapii zajęciowej jako instytucja wspierająca osoby niepełnosprawne i ich rodziny, Notki o autorach.

Skip to content