[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika w świetle polskiego prawa karnego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

W sprzedaży od 21 grudnia 2021 r.

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Uwagi historyczne o porwaniu, wzięciu lub przetrzymywaniu zakładnika

1. Regulacje prawne obowiązujące we wczesnośredniowiecznej Europie
2. Dawne prawo polskie
3. Porwanie i okup
4. Prawo obowiązujące na ziemiach polskich w okresie zaborów
4.1. Kodeks Karzący Królestwa Polskiego oraz Kodeks Kar Głównych i Poprawczych
4.2. Zabór austriacki
4.3. Zabór pruski
4.4. Zabór rosyjski
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ II
Problematyka wzięcia lub przetrzymywania zakładnika w ujęciu kodeksów karnych z 1932 i 1969 r.
ROZDZIAŁ III
Znamiona przestępstwa wzięcia lub przetrzymywania zakładnika w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r.

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
2.1. Porządek publiczny w ustawach karnych państw zaborczych i w kodeksach karnych z 1932 i z 1969 r.
2.2. Pojęcie porządku publicznego
2.3. Indywidualny przedmiot ochrony przepisu art. 252 k.k.
3. Strona przedmiotowa czynu zabronionego
3.1. Czyn sprawcy
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Branie zakładnika
3.1.3. Przetrzymywanie zakładnika
4. Okoliczności czynu, zmuszanie innego podmiotu do określonego zachowania się
4.1. Charakterystyka czynności sprawczej
4.2. Adresaci zmuszania
4.3. Przedmiot czynności wykonawczej
5. Podmiot i strona podmiotowa przestępstwa
5.1. Podmiot
5.2. Strona podmiotowa
6. Kwalifikowana postać czynu wzięcia lub przetrzymywania zakładnika
ROZDZIAŁ IV
Formy stadialne i zjawiskowe popełnienia czynu określonego w art. 252 kodeksu karnego

1. Przygotowanie
2. Problem usiłowania
3. Dokonanie
4. Zagadnienia postaci zjawiskowych
4.1. Podżeganie
4.1.1. Podżeganie do popełnienia przestępstwa z art. 252 k.k., kiedy sprawca podjął czyn, do którego był nakłaniany
4.1.2. Podżeganie nieskuteczne
4.1.3. Podżeganie a odstąpienie od czynności podżegania
4.1.4. Czynny żal bezskuteczny
5. Pomocnictwo
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ V
Zbieg przepisów i przestępstw na tle artykułu 252 k.k
.
1. Zbieg przepisu art. 252 k.k. z art. 166 k.k.
2. Zbieg przepisu art. 252 k.k. z art. 174 k.k.
3. Zbieg art. 252 k.k. z art. 189 k.k.
4. Zbieg przepisu art. 252 k.k. z art. 189 a k.k.
5. Zbieg przepisu art. 252 k.k. z art. 190 i z art. 191 k.k.
6. Zbieg przepisu art. 252 k.k. z art. 211 k.k.
7. Zbieg przepisu art. 252 k.k. z art. 232 k.k.
8. Zbieg przepisu art. 252 k.k. z art. 282 k.k.
9. Zbieg przepisu art. 252 k.k. z innymi przepisami
10. Problematyka zbiegu w przypadku zabicia zakładnika
ROZDZIAŁ VI
Zagrożenie czynu karą. Sądowy wymiar kary. Tryb ścigania

1. Ustawowe zagrożenie czynu karą
2. Szczególne przesłanki „niepodlegania karze” i nadzwyczajnego złagodzenia kary
2.1. Wysokość zagrożenia karnego w przypadku przyjęcia terrorystycznego charakteru przestępstwa
3. Charakter przestępstwa wzięcia zakładnika
4. Tryb ścigania
ROZDZIAŁ VII
Przestępstwo wzięcia lub przetrzymywania zakładnika w normach prawa międzynarodowego. Terrorystyczny charakter przestępstwa wzięcia zakładnika

Wnioski końcowe
Bibliografia
Źródła prawa
Orzecznictwo
Wykaz używanych skrótów

Skip to content