[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Podstawy rozwoju rehabilitacji medycznej w latach 1944–1989

1. Warunki społeczno-ekonomiczne
2. Podstawy organizacyjno-prawne
3. Rozwój bazy materialnej
4. Zakłady produkujące zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt do rehabilitacji medycznej
5. Kształcenie kadry rehabilitacji medycznej
Rozdział 2. Powstanie i rozwój polskiej szkoły rehabilitacji
1. Czynniki wpływające na rozwój rehabilitacji medycznej w Polsce
2. Powstanie i rozwój pierwszych specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych
3. Polska szkoła rehabilitacji
4. Osiągnięcia naukowe rehabilitacji medycznej w Polsce
5. Indywidualny wkład wybranych osób w rozwój rehabilitacji w Polsce
Rozdział 3. Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych
1. Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu
2. Rehabilitacja w gruźlicy i chorobach płuc
3. Polski model rehabilitacji kardiologicznej
4. Rozwój rehabilitacji neurologicznej
5. Rehabilitacja w innych specjalnościach medycznych
6. Rehabilitacja medyczna w warunkach sanatoryjnych
Rozdział 4. Wpływ stowarzyszeń i organizacji społecznych na kształt rehabilitacji medycznej w Polsce
1. Działalność Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na rzecz rozwoju rehabilitacji medycznej w Polsce
2. Sekcja Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
3. Sekcja Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
4. Działalność Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
5. Wpływ innych stowarzyszeń i organizacji społecznych na rozwój rehabilitacji medycznej w Polsce
Rozdział 5. Z dziejów sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)
1. Początki i rozwój sportu inwalidów w Polsce
2. Udział polskich niepełnosprawnych w zawodach międzynarodowych
3. Sport osób niepełnosprawnych w polskiej szkole rehabilitacji Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel i fotografii
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
Summary

Skip to content