[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – szkice – materiały (1911–2006)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Wstęp, Zbigniew Mańkowski – “Płonie ognisko i szumią knieje…”, I. W KRĘGU IDEOLOGII I ZAŁOŻEŃ ORGANIZACYJNYCH: Jerzy Chrabąszcz – Etos harcerski rezonansem tradycji oraz kultury społeczeństwa i narodu, Kamil Wais – Harcerski Kodeks Honorowy jako innowacja w rozwiązywaniu sporów honorowych, Adrianna Gardzińska – Obozownictwo w programie wychowawczym harcerstwa polskiego, Kamil Wais – Zarządzanie informacją w Związku Harcerstwa Polskiego do 1939 roku, II. GENEZA I POCZˇTKI RUCHU: Janusz Wojtycza – Geneza i początki ruchu skautowskiego w Małopolsce w latach 1910–1911, Piotr Matys – “Rodowody” pierwszych drużyn harcerskich w Bieczu i Gorlicach, Stanisław Krakowski – Pierwsi organizatorzy i twórcy przemyskiego harcerstwa – wybrane sylwetki, Adam Krzanowski – Postaci patronów drużyn skautowych i harcerskich w latach 1911–1939, III. W WOJENNEJ ZAWIERUSZE: Lesław Dall – Patrol skautowy I kompanii kadrowej 1914 r., Janina Leskiewicz, Irena Kozimala – Harcerstwo polskie w Rosji i na Ukrainie 1912–1921, Janusz Szczepański – Harcerstwo polskie w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, IV. W LATACH II RP: Irena Kozimala – Odradzanie się skautingu na terenie wschodniej części Galicji w pierwszych latach niepodległości Polski (1918–1920), Marianna Stalka – Powstanie i rozwój harcerstwa radomszczańskiego 1915–1939, V. SPORT – WODNIACTWO: Stanisław Zaborniak – Harcerskie Kluby Sportowe Drugiej Rzeczypospolitej (1919–1939), Władysław Podleśny – Działalność harcerstwa wodnego w rzeszowskiej chorągwi ZHP, Paweł świder, Mateusz Żukrowski – Rozwój i działalność żeglarstwa wodnego wśród młodzieży szkolnej w Przemyślu na przykładzie XIV przemyskiej harcerskiej drużyny wodnej im. E. Heila, VI. PO KATAKLIZMIE WOJNY – W POLSCE LUDOWEJ: Krzysztof Witkowski – 85 lat harcerstwa śląskiego, Małgorzata Jarosińska – Zarys dziejów rzeszowskiego hufca harcerzy w latach 1944–1947, Edyta Głowacka-Sobiech – Harcerstwo polskie po II wojnie światowej na ziemiach odzyskanych na przykładzie Ziemi Szczecińskiej, Przemysław Bartkowiak – Powstanie i działalność harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1950, Teresa Jasiunas, Witold Kulesza – Harcerstwo na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950. Rys historyczny, Wiesława Goles – Druh Stanisław Nowakowski, Mariusz Kowalik – Harcmistrz Stanisław Sokołowski, VII. W KRĘGU SŁUŻBY MEDYCZNEJ I RESOCJALIZACJI: Krystyna Karczewska, Anna Obuchowicz, Anna Mikołajczyk, Andrzej Kwolek, Jerzy Kozielski, Maria Pamucka, Mirosława Wesoły, Ryszard Żaba – Medycyna w harcerstwie śląskim, Sylwia Ewa Hubicka – Rewalidacja i resocjalizacja w harcerstwie polskim. Zarys problemu, VIII. NA KARTACH DZIEJÓW: Edyta Czop – Tematyka harcerska w zainteresowaniach badawczych środowiska naukowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, O autorach, Indeks nazwisk i pseudonimów, Indeks geograficzny.

Skip to content