[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Z tradycji wychowania fizycznego i sportu w czasach zaborów i II RP (1883–1939)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI: Wstęp – Stanisław Zaborniak, Część I: ROZWÓJ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POD ZABORAMII W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ: Stanisław Zaborniak – Niemieckie publikacje z zakresu wychowania fizycznego w prasie polskiej na przełomie XIX i XX wieku, Mirosław Ponczek – Komentarz źródłowy do początków ruchu sportowego w Sosnowcu i w okolicy pod zaborem rosyjskim do 1914 r., Maciej Huzarski – Lokalna prasa – źródłem wiedzy historycznej o początkach kultury fizycznej w Rzeszowie w latach 1883–1918, Rafał Kołodziej – Polska literatura narciarska, a programy nauczania w krajach europejskich do 1914 roku, Barbara Pędraszewska – Infrastruktura sportowa przedwojennej Warszawy na łamach prasy, Ewa Kałamacka – Działalność „Polskiej YMCA” zapowiedzią sportu dla wszystkich (1923–1939), Rafał Kołodziej – Działalność Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego w latach 1932–1939, Artur Kowalczyk – Powstanie i działalność Polskiego Związku Kajakowego w latach 1930–1939, Jacek Mośny – Palant i tamburyno w tradycji gier i zabaw na Górnym śląsku, Aleksander Wiecheć – Józef Piłsudski a narciarstwo polskie (1910–1939) – zarys problemu, Rafał Kołodziej – Udział polskich narciarzy w zimowych igrzyskach olimpijskich okresu międzywojennego, Część II: KULTURA FIZYCZNA MNIEJSZOśCI NARODOWYCH: Stanisław Zaborniak – Zarys działalności ukraińskich towarzystw kultury fizycznej w powiecie lubaczowskim w latach 1906–1939, Stanisław Zaborniak – Zarys rozwoju gimnastyki w działalności ukraińskich organizacji sportowych w Drugiej Rzeczypospolitej do 1939 r., Barbara Grańska – Rekreacja ruchowa w działalności harcerstwa polskiego w Niemczech na terenie Nadrenii-Westfalii od zarania do 1939 roku.

Skip to content