[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Za-Piski MaMalarki 2019-2022

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka artystyczna Za-piski MaMalarki to zbiór myśli, notatek, opowiadań o życiu, codzienności i sztuce, w której tekst i obraz wzajemnie się dopełniają. Autorski projekt obejmuje również działania na wydrukowanych egzemplarzach, dzięki czemu każde z nich nabiera unikalnego charakteru. Główny wątek stanowi napięcie rodzące się pomiędzy obowiązkami rodzicielskimi, wymogami życia codziennego a pracą twórczą. Jest to autoetnograficzna analiza macierzyństwa, uwzględniająca wszelkie jego aspekty: pozytywne i negatywne. Stanowi swego rodzaju dziennik, unaoczniający zarówno piękne chwile, jak i niewygodne, a często wstydliwe kwestie związane z macierzyństwem i godzeniem ról.

Świat kobiety-matki-artystki, będący inspiracją do stworzenia książki to rzeczywistość, której tok i sens nadają rytuały codzienne, ale i nieoczekiwane wydarzenia. To świat pomiędzy. Pomiędzy malarstwem, przedmiotem, słowem. Pomiędzy sacrum a profanum. To świat pełen sprzeczności i nieustającej walki kobiety o własną tożsamość.

Praca powstała w ramach grantu nr ISP-06/2021/MN na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR, reprezentujących ewaluowane dyscypliny naukowe obecne w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Skip to content