[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Zachowania zdrowotne są tematem bardzo aktualnym, stanowiącym przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin nauk społecznych. Okres młodzieńczy, a szczególnie czas studiów, jest związany z usamodzielnieniem się i zwiększeniem niezależności. Niewątpliwie istotny wpływ na to mają czynniki zewnętrzne, jak odmienne warunki życia społecznego młodzieży akademickiej, rodzaj uczelni i tok realizowanych studiów. Opracowanie zawiera pełną systematyzację wiedzy dotyczącej koncepcji zdrowia i jego uwarunkowań w odniesieniu do zachowań zdrowotnych i jest poparte badaniami autorskimi. Odwołuje się do salutogenetycznego podejścia, w myśl którego istnieją pewne zasoby (potencjały) zdrowia, czyli właściwości tkwiące w podmiocie oraz w środowisku mające pozytywne znaczenie w interakcji zdrowotnej. Autorka szczegółowo omawia wpływ poczucia koherencji na zdrowie człowieka. Ukazuje złożoność zależności pomiędzy środowiskiem młodzieży akademickiej a zachowaniami zdrowotnymi. Przybliżenie psychologicznych uwarunkowań zachowań zdrowotnych u młodych ludzi odpowiada na zapotrzebowania płynące ze sfery praktyki społecznej.

Skip to content