[wcas-search-form]

35.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zaglądać w oczy makom i stokrotkom. Twórczość Stanisławy Kopiec. Studia, szkice, wspomnienia

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

STUDIA I SZKICE

MARIA JENTYS-BORELOWSKA Gospodyni z Niebieskiej Wsi
ZBIGNIEW ANDRES Widzę i opisuję – Stanisława Kopiec: poezja spraw najbliższych
JANUSZ PASTERSKI Wszechświat poetycki Stanisławy Kopiec
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG „Czy zdołasz obronić mnie, wierszu” – uwagi o poezji Stanisławy Kopiec
ANNA PUZIO Rzeczywistość uświęcona. O poezji Stanisławy Kopiec
BARBARA TRYGAR „Multa affirma, pauca nega freuguenter distriguere” – o poezji Stanisławy Kopiec
ANNA NIEWOLAK-KRZYWDA Między ziemią a niebem
ZOFIA OŻÓG-WINIARSKA Dziecko i dzieciństwo w poezji Stanisławy Kopiec
ZENON OŻÓG Źródła poezji religijnej Stanisławy Kopiec
KAZIMIERZ MACIĄG „Pieśń słoneczna” oraz inne inspiracje franciszkańskie w twórczości Stanisławy Kopiec
ANNA SZCZEPAN-WOJNARSKA Błogosławiona kobiecość. O wierszach Stanisławy Kopiec
JANUSZ PASTERSKI „Czy zdołasz obronić mnie, wierszu?”. Refleksja autotematyczna w poezji Stanisławy Kopiec
EWELINA RADION Rymy, ptasi świergot i „hosanna zawilca”. O dźwiękach w poezji Stanisławy Kopiec
JAN WOLSKI Raj na wyciągnięcie ręki (aspekt ekofilozoficzny poezji Stanisławy Kopiec)
JERZY WINIARSKI „Tak już zostanie” – Poezja i ból pod niebem Lubeni. Postscriptum do wierszy Stanisławy Kopiec
DOROTA BIELENDA śmierć – żałoba – eschatologia. O Seansie serdecznym Stanisławy Kopiec
ROMAN MAGRYŚ Zabiegi terapeutyczne w tomie poetyckim. Stanisławy Kopiec Seans serdeczny
MARIUSZ KALANDYK Stanisława Kopiec – przyczynek spłacający autorski dług
LIDIA SOŁTYS Poezja dobroci i mądrości

ŚWIADECTWA, WSPOMNIENIA, REFLEKSJE, DOKUMENTY

JERZY JANUSZ FĄFARA Zamiast wstępu
JÓZEF BARAN Matka
MAREK PĘKALA Szczęśliwa gmina, która ma poetkę. Jubileusz Stanisławy Kopiec z Lubeni
ALICJA WARZYBOK Miałam to szczęście …
MARIA KORNAGA Cała wieczność na pisanie wierszy
ALEKSANDER BIELENDA List
FRANCISZKA DYKA Wspomnienie o poetce Stanisławie Kopiec
MAREK PĘKALA Osłupienie, chichot, zdumienie
TERESA PARYNA Poeci odchodzą pozornie
JÓZEF AMBROZOWICZ Brylant z Lubeni
BOGDAN BISKUP Niekłamana pogoda
STANISŁAW DŁUSKI Wieś ocalona w poezji Stanisław Kopiec
MIAREK DĄBROWSKI Co zrobimy z Pustym miejscem dla anioła?

WIERSZE DEDYKOWANE POETCE

JÓZEF BARAN Czarodziejski peryskop poetki Stasi Kopiec (1953-2012)
ZDZISŁAWA GÓRSKA
·     Wdzięczność
·     Wieczna wędrówka
·     List do Stasi Kopiec
ANNA KOCÓR Siostrzyczko moja
MIECZYSŁAW A. ŁYP Próba portretu
MIROSŁAW OSOWSKI Poetka z Lubeni
TERESA PARYNA
·     Zasłużyłaś na wieczność
·     Ostatnie pożegnanie
·     Nad mogiłą
·     Nadzwyczajnie zwyczajna
·     Kilka pytań
·     Srokate
·     Podnoszę słowa
STANISŁAWA KOPIEC – BIBLIOGRAFIA
Indeks nazwisk

Skip to content