[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zakazana miłość – zakazane związki? Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Rozdział I Osoby o orientacji homoseksualnej jako kategoria mniej­szości społecznej 1. Pojęcie mniejszości i jej społeczna percepcja 2. Mniejszościowe zachowania seksualne i ich konsekwencje społeczne 3. Pojęcie homoseksualizmu i jego typologizacja 4. Poglądy na temat przyczyn homoseksualności 5. Postawy społeczne wobec homoseksualizmu w ujęciu historycznym 6. Ewolucja postaw wobec orientacji homoseksualnej w czasach współczesnych 7. Społeczne funkcjonowanie osób o orientacji homoseksualnej    Rozdział II Metodologiczne założenia badań empirycznych do­ty­czą­cych opinii mieszkańców podkarpacia na temat homo­seksu­al­nej mniej­szości 1. Społeczno-kulturowa specyfika Podkarpacia jako czynnik determinujący cha­rakter postaw jego mieszkańców wobec grup mniejszościowych 2. Cel, problematyka badań i hipotezy robocze 3. Zmienne i wskaźniki 4. Charakterystyka terenu badań i grupy badawczej 5. Metody, techniki i narzędzia badawcze   Rozdział III Homoseksualna mniejszość w opiniach mieszkańców pod­kar­pa­­cia – wyniki badań empirycznych 1. Poziom wiedzy mieszkańców Podkarpacia na temat zjawiska homoseksualności 2. Reakcje emocjonalne deklarowane przez mieszkańców Podkarpacia wobec osób o orientacji homoseksualnej 3. Status homoseksualności w percepcji mieszkańców Podkarpacia 4. Stosunek mieszkańców Podkarpacia do związków tworzonych przez osoby tej samej płci 5. Społeczne prawa osób homoseksualnych w opiniach mieszkańców Podkarpacia 6. Opinie studentów Podkarpacia na temat homoseksualnej mniejszości 7. Homoseksualność w poglądach skazanych odbywających karę pozbawienia wolności 8. Wnioski   Zakończenie  Bibliografia

Skip to content