[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Słowo redaktorów I. W RZECZYPOSPOLITEJ Tomasz Kempa Unicki ośrodek zakonny w Wilnie i jego rola w reformie bazylianów przeprowadzonej przez metropolitę Józefa Welamina Rutskiego ks. Tadeusz śliwa Koadiutoria Korsaka. Starania o mianowanie bazylianina o. Rafała Korsaka koadiutorem unickiego metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego Jacek Krochmal Rola bazylianów we wprowadzaniu unii kościelnej w eparchii przemysko-samborskiej w latach 1610–1693 Radosław Dobrowolski Status i rola monasteru supraskiego w dziejach Cerkwi unickiej XVII–XIX w. Andrzej Gil Monaster lubelski w XVII i XVIII w. Przyczynek do dziejów monastycyzmu wschodniego na zachodnich krańcach eparchii chełmskiej Юрій Стецик Протокол візитації Люблінського василіанського монастиря Преображення Господнього (1764 р.) Beata Lorens Warunki życia w monasterach bazyliańskich w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII w.   II. POD ZABORAMI ks. Stanisław Nabywaniec Bazylianie w eparchii przemyskiej po pierwszym rozbiorze Polski Irena Wodzianowska Bazylianie prowincji ruskiej w 1827 r. Roman Pelczar Rola zakonu bazyliańskiego w działalności szkół ludowych na terenie eparchii przemyskiej w czasach zaborów (do 1873 r.) – wybrane zagadnienia Anna Krochmal Rola bazylianów w życiu religijnym eparchii przemyskiej w XIX w. – zarys problematyki   III. W KRAJACH OśCIENNYCH Володимир Мороз Реформи митрополита Рутського та їх рецепція у Мукачівській єпархії: від прийняття унійної ідеї до створення василіянської провінції Віктор Кічера Провінція василіан св. Миколая в Угорщині: культурно-обрядові аспекти (1733–1918) Jaroslav Coranič Prehµad vývoja Rádu sv. Bazila Veµkého a Rádu sestier sv. Bazila Veµkého na Slovensku po roku 1918   IV. W KULTURZE Maria Pidłypczak-Majerowicz „Menologium bazyliańskie” Ignacego Kulczyńskiego – forma i treść księgi Joanna Getka Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie jako czynnik kształtujący tożsamość kulturową i narodową społeczności unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII w. Oksana Shkurgan Repertuar pieśni nabożnych wykonywany w czasie misji bazyliańskich prowadzonych w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.   Bibliografia O Autorach Indeks geograficzny

Skip to content