[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zakrzów. Dzieje szkoły i sportu na tle dziejów wsi. Na 135-lecie szkoły w Zakrzowie (1884–2019)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
Część I. WIEŚ I PARAFIA W ZAKRZOWIE
Rozdział I. Ogólne wiadomości o wsi Zakrzów
1. Położenie geograficzne i warunki naturalne
2. Zarys dziejów wsi od późnego średniowiecza po współczesność
2.1. Okres Polski przedrozbiorowej do 1772 r.
2.2. Okres panowania austriackiego (1772–1918)
2.3. Okres Drugiej Rzeczypospolitej i okupacji (1918–1945)
2.3.1. Lata międzywojenne (1918–1939)
2.3.2. Lata wojny i okupacji (1939–1945)
2.4. Okres po 1945 r.
2.4.1. W Polsce Ludowej (1945–1989)
2.4.2. W Trzeciej Rzeczpospolitej (1989–2019)
Rozdział II. Kościół i parafia w Zakrzowie
1. Początki kościoła i parafii w Zakrzowie
2. Zakrzów filią parafii w Stryszowie
3. Ekspozytura w Zakrzowie (1897–1907)
4. Samodzielna parafia w Zakrzowie od 1907 r. do czasów współczesnych
Część II. SZKOLNICTWO W ZAKRZOWIE
Rozdział I. Początki szkolnictwa w Zakrzowie (1884–1918)
1. Założenie szkoły ludowej w Zakrzowie i pierwsze lata jej działalności do 1900 r.
2. Rozwój szkoły od początków XX w. do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 r.
3. Szkoła w czasie Wielkiej Wojny (1914–1918)
Rozdział II. Szkoła powszechna w Zakrzowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej oraz w latach wojny i okupacji (1918–1945)
1. Szkoła w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939) 2. W okresie wojny i okupacji (1939–1945)
Rozdział III. Szkoła w okresie Polski Ludowej (1945–1989)
1. Kierowanie szkolnictwem
2. Dydaktyka 3. Wychowanie
Rozdział IV. Szkoła w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989–2019)
1. Zarządzanie systemem edukacyjnym
1.1. Gimnazjum w Zakrzowie (1999–2017)
1.2. Powrót do koncepcji szkoły podstawowej (2017 r.)
2. Nauczanie 3. Realizacja programów unijnych
4. Tradycja i nowoczesność w wychowaniu
5. Działalność kulturalno-artystyczna uczniów
6. Działalność szkolnego wolontariatu
7. Bohater narodowy Polski – rotmistrz Witold Pilecki patronem szkoły w Zakrzowie
8. Rozwój infrastruktury szkolnej
Rozdział V. Aktywność fizyczna oraz edukacja zdrowotna i ekologiczna uczniów w Zakrzowie
1. Szkolne wychowanie fizyczne dawniej i obecnie
1.1. Kadra nauczycielska i dydaktyka 1.2.Baza materialna
2. Współzawodnictwo sportowe uczniów
2.1. Udział w imprezach Szkolnego Związku Sportowego
2.2. Udział w pozostałych imprezach
2.3. Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
3. Turystyka, obozownictwo. Rekreacja
3.1. Udział w wycieczkach. „Zielone szkoły”
4. Edukacja zdrowotna i ekologiczna
Wnioski końcowe
Wykaz tabel i zdjęć
Bibliografia (opracował Andrzej Nowakowski)
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Nota o autorach
Summary. Zakrzów. A history of school and sport. In the background of the country history. By 135 years of school in Zakrzów (1884–2019)
Zusammenfassung. Zakrzów. Geschichte der Schule und des Sports im hintergrund der Geschichte von Zakrzów

Skip to content