[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Od redaktorów
Część I: PODMIOTOWE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Przemysław Maj Rozwiązania w sferze samorządu terytorialnego i polityki regionalnej w koncepcjach programowych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości (2001−2011)
Dominik Szczepański „Samorządna Rzeczpospolita” w dokumentach programowych Unii Wolności
Jacek Poniedziałek Warmia i Mazury − pomiędzy administrowaniem a regionalną podmiotowością
Antoni M. Chuchla Relacje między organem stanowiącym a wykonawczym samorządu gminnego. Pożądane kierunki zmian
Mirosław Wątroba Kompetencje organów jednostek pomocniczych gminy – zarządzanie rzeczywiste czy iluzoryczne?
Martyna Jurzyk Jednostka pomocnicza miasta – pomoc czy przeszkoda? Studium przypadku
Lech Jańczuk Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu samorządem terytorialnym
Lucyna Rajca Koncepcja local governance w Anglii
Anna Gąsior-Niemiec Przejrzystość i odpowiedzialność w nowych modelach rządzenia
Anna Kołomycew Aktywność społeczna jako warunek współrządzenia na poziomie lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w województwie podkarpackim
Część II: OBSZARY ZARZĄDZANIA
Grażyna Bukowska, Agnieszka Kopańska Elastyczność w zarządzaniu oświatą na poziomie gmin
Nina Orzech Wizjonerskie zarządzanie na podstawie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie
Katarzyna Zielińska, Wojciech Krzysztonek Rola instytucji kultury w rozwoju dziedzictwa regionu na przykładzie działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w województwie małopolskim
Małgorzata Kmak Zarządzanie promocją jednostek terytorialnych województwa małopolskiego w perspektywie polityki konwergencji
Weronika Zaremba Zarządzanie w obszarze pomocy społecznej na przykładzie gminy Lubenia
Sabina Sanetra-Półgrabi Euroregiony jako przykład strategicznej współpracy samorządów lokalnych. Analiza wybranych struktur transgranicznych na południowym pograniczu Polski
Aneta Jarosz-Angowska Ocena władz lokalnych w zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu Lubelszczyzny
Piotr Szewczyński Współpraca małych gmin z dużymi przedsiębiorstwami na przykładzie gminy Władysławów
Część III: INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA
Bogusław Kotarba Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego – analiza w perspektywie teorii konfliktu
Andrzej Miszczuk Nowy model regionalnego planowania strategicznego w Polsce w latach 2014−2020
Małgorzata Słodowa-Hełpa Samorząd terytorialny w procesie stymulowania zintegrowanego rozwoju
Magdalena Miszczuk Podatki lokalne jako instrument zarządzania rozwojem na przykładzie wybranych gmin
Jarosław Hermaszewski Analiza porównawcza wskaźników finansowych jako narzędzie zarządzania finansami gminy
Jacek Małysko Kierunki racjonalizacji zarządzania gospodarką komunalną w polskich gminach
Ewa Modzelewska Wpływ e-usług na funkcjonowanie samorządu terytorialnego
Paweł Kuca, Rafał Polak Model zarządzania informacją w sejmiku województwa podkarpackiego
Bogusław Sowa Postanowienia starosty w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych a zarządzanie przestrzenią
Jacek F. Nowak, Anita Perska Sieci partnerstwa jako czynnik kształtowania się metropolii na przykładzie aglomeracji poznańskiej
Tomasz Bojar-Fijałkowski Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie
Notki o autorach

Skip to content