[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Rozdział 1. Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich – uwagi wprowadzające – Piotr Uziębło
Literatura
Rozdział 2. Zasady podziału władzy w Holandii – Agnieszka Bień-Kacała
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
4. Władza wykonawcza
5. Władza ustawodawcza
6. Władza sądownicza
7. Organy kontroli
8. Kontrola finansów
9. Inne konstytucyjne organy władzy
10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 3. Zasady podziału władzy w Norwegii – Przemysław Mijal
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
4. Władza wykonawcza
5. Władza ustawodawcza
6. Władza sądownicza
7. Organy kontroli
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 4. Zasady podziału władzy w Belgii – Krzysztof Prokop
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Federalna struktura państwa a zasada trójpodziału władz
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Inne konstytucyjne organy władzy
7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 5. Zasady podziału władzy w Luksemburgu – Izabela Wróbel
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy ’
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
4. Władza wykonawcza
5. Władza ustawodawcza
6. Władza sądownicza
7. Organy kontroli
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 6. Zasady podziału władzy w Wielkiej Brytanii – Krzysztof Urbaniak
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 7. Zasady podziału władzy w Austrii – Piotr Czarny
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Zasada podziału władzy w świetle Konstytucji Austrii z 1920 r.
3. Funkcjonalne, organizacyjne i wertykalne „rozdzielenie władz” w Austrii
4. Podział kompetencji „wewnątrz” poszczególnych gałęzi władzy
5. Mechanizmy wzajemnego oddziaływania między organami różnych gałęzi władzy
6. Władza wykonawcza
7. Władza ustawodawcza
8. Władza sądownicza
9. Organy kontroli
10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 8. Zasady podziału władzy w Liechtensteinie – Artur Olechno
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza wykonawcza
4. Władza ustawodawcza
5. Inne konstytucyjne organy władzy
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy Literatura
Rozdział 9. Zasady podziału władzy w Irlandii – Jakub Rzucidło, Justyna Węgrzyn
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
4. Władza wykonawcza
5. Władza ustawodawcza
6. Władza sądownicza
7. Organy kontroli
8. Kontrola finansów
9. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy Literatura
Rozdział 10. Zasady podziału władzy w Islandii – Paweł Sadowski
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
4. Władza wykonawcza
5. Władza ustawodawcza
6. Władza sądownicza
7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy Literatura
Rozdział 11. Zasady podziału władzy we Włoszech – Małgorzata Lorencka
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Regionalna struktura państwa a zasada trójpodziału władzy 3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Inne konstytucyjne organy władzy
7. Perspektywa reformy konstytucyjnej a zasada podziału władzy
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy Literatura
Rozdział 12. Zasady podziału władzy w Niemczech – Ryszard Balicki, Karolina Piech
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy Literatura
Rozdział 13. Zasady podziału władzy w Danii – Anna Młynarska-Sobaczewska
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza wykonawcza i ustawodawcza
4. Władza sądownicza
5. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 14. Zasady podziału władzy we Francji – Anna Chmielarz-Grochal
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza wykonawcza
4. Władza ustawodawcza
5. Wzajemne relacje między władzą wykonawczą i ustawodawczą
6. Władza sądownicza
7. Inne konstytucyjne organy władzy
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 15. Zasady podziału władzy na Cyprze – Katarzyna Dunaj
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza wykonawcza
4. Władza ustawodawcza
5. Władza sądownicza 6. Inne konstytucyjne organy władzy
7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 16. Zasady podziału władzy w Monako – Andrzej Jackiewicz
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
4. Zasada podziału władzy a relacje Księstwa Monako z Francją
5. Władza wykonawcza
6. Władza ustawodawcza
7. Władza sądownicza
8. Organy kontroli
9. Kontrola finansów
10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy Literatura
Rozdział 17. Zasady podziału władzy na Malcie – Artur Olechno
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza i wykonawcza
4. Władza sądownicza
5. Inne konstytucyjne organy władzy
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura

Skip to content