[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Zasady podziału władzy w Chorwacji – Konrad Składowski

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza sądownicza
4. Inne konstytucyjne organy władzy
5. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 2. Zasady podziału władzy w Rumunii – Sabina Grabowska
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Inne konstytucyjne organy władzy
Literatura
Rozdział 3. Zasady podziału władzy w Bułgarii – Grzegorz Koksanowicz
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Władza ustawodawcza
3. Władza wykonawcza
4. Władza sądownicza
5. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 4. Zasady podziału władzy w Słowenii – Sławomir Patyra
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 5. Zasady podziału władzy w Estonii – Marcin Dąbrowski
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
4. Władza ustawodawcza
5. Władza wykonawcza
6. Władza sądownicza
7. Inne konstytucyjne organy władzy
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 6. Zasady podziału władzy na Litwie – Agnė Juąkevičiūtė-Vilienė, Andrius Valuta
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 7. Zasady podziału władzy na Łotwie – Monika Giżyńska
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
4. Władza wykonawcza
5. Władza ustawodawcza
6. Władza sądownicza
7. Organy kontroli
8. Kontrola finansów
9. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 8. Zasady podziału władzy na Słowacji – Tomasz Majerčak, Sabina Grabowska
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Inne konstytucyjne organy władzy
7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 9. Zasady podziału władzy w Czechach – Jan Filip
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Zasady ustroju politycznego a zasada podziału władzy
3. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
4. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
5. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 10. Zasady podziału władzy w Andorze – Andrzej Jackiewicz
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Zasady ustroju politycznego a zasada podziału władzy
3. Współksiążęta jako kolegialna głowa państwa
4. Władza wykonawcza
5. Władza ustawodawcza
6. Władza sądownicza
7. Organy kontroli
8. Kontrola finansów
9. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 11. Zasady podziału władzy w Rosji – Jacek Zaleśny
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
4. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
5. Prezydent i inne ograny państwa
6. Prezydent a pionowy podział władzy
7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 12. Zasady podziału władzy w Bośni i Hercegowinie – Krzysztof Krysieniel
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Wertykalny podział władzy
4. Funkcjonalny podział władzy
5. Władza wykonawcza
6. Władza ustawodawcza
7. Władza sądownicza
Literatura
Rozdział 13. Zasady podziału władzy w Mołdawii – Antoni Rost
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Specyfika ustroju Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej
3. Organizacja władzy w Autonomicznym Terytorium Gagauzji
4. Przekształcenia ustrojowe lat 1994–2000
5. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
6. Władza ustawodawcza
7. Władza wykonawcza
8. Władza sądownicza
9. Organy kontroli
10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 14. Zasady podziału władzy na Ukrainie – Krzysztof Eckhardt
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Pozycja Prezydenta w systemie podziału władzy
4. Zasada podziału władzy w aktualnej fazie przemian ustrojowych
Literatura
Rozdział 15. Zasady podziału władzy w Białorusi – Grzegorz Kryszeń
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Formalny podział władzy a dominacja Prezydenta Republiki Białoruś w systemie organów państwowych
3. Ogólna pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Białoruś
4. Prezydent a władza ustawodawcza
5. Prezydent a rząd – władza wykonawcza
6. Prezydent a władza sądownicza
7. Prezydent a organy kontrolne
8. Inne uprawnienia Prezydenta
9. Pozycja prawnoustrojowa Administracji Prezydenta Republiki Białoruś
Literatura
Rozdział 16. Zasady podziału władzy w Polsce – Radosław Grabowski
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Organy kontroli
7. Inne konstytucyjne organy władzy
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 17. Zasady podziału władzy w Albanii – Wojciech Mojski
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Inne konstytucyjne organy władzy
7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 18. Zasady podziału władzy w Finlandii – Agnieszka Gajda
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Organy kontroli
7. Autonomia Wysp Alandzkich
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 19. Zasady podziału władzy w Szwajcarii – Joanna Juchniewicz
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 20. Zasady podziału władzy w Macedonii – Krzysztof Wygoda
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Współpraca Prezydenta z innymi organami władzy
4. Inne konstytucyjne organy władzy
5. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 21. Zasady podziału władzy w Watykanie – Renata świrgoń-Skok
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
3. Władza wykonawcza
4. Władza ustawodawcza
5. Władza sądownicza
6. Organy kontroli
7. Kontrola finansów
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 22. Zasady podziału władzy w Serbii – Jacek Wojnicki

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Władza ustawodawcza
4. Władza wykonawcza
5. Władza sądownicza
6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura
Rozdział 23. Zasady podziału władzy w Czarnogórze – Anna Surówka-Pasek
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
3. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
4. Władza ustawodawcza
5. Władza wykonawcza 6. Władza sądownicza
7. Inne konstytucyjne organy władzy
8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy Literatura
Rozdział 24. Zasady podziału władzy na Węgrzech – Ivan Halász, Radosław Grabowski
1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe
2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy
3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy
4. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa
5. Władza wykonawcza
6. Władza ustawodawcza
7. Władza sądownicza
8. Organy kontroli
9. Kontrola finansów
10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy
Literatura

Skip to content