[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zastosowanie impedancji bioelektrycznej, kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej w ocenie stanu odżywienia populacji zdrowych osób dorosłych i dzieci

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Od autora
Wstęp
Rozdział 1. Stan odżywienia osób dorosłych i dzieci na świecie i w Polsce
Rozdział 2. Wielopoziomowy model składu ciała
Rozdział 3. Wybrane metody analizy składu ciała

3.1. Masa tłuszczu pochodząca z gęstości ciała
3.1.1. Hydrodensytometria
3.1.2. Pletyzmografia powietrzna
3.1.3. Trójwymiarowe skanowanie ciała
3.2. Techniki dylucji wodnej
3.2.1. Całkowita woda ustroju, woda wewnątrzkomórkowa i pozakomórkowa
3.3. Obliczanie składu ciała i analiza aktywacji neutronów
3.3.1. Analiza aktywacji neutronów in vivo
3.3.2. Pomiar całkowitego potasu w organizmie
3.4. Absorpcjometria promieniowania X o dwóch energiach
3.5. Techniki obrazowania: tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
3.5.1. Tomografia komputerowa oraz ilościowa tomografia komputerowa
3.5.2. Rezonans magnetyczny i spektroskopia rezonansu magnetycznego
3.5.3. Pozytonowa tomografia emisyjna
3.6. Impedancja bioelektryczna
3.7. Antropometria
Rozdział 4. Wykorzystanie impedancji bioelektrycznej, kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej w ocenie stanu odżywienia
Rozdział 5. Metodologiczne podstawy pracy

5.1. Cel badań
5.2. Problemy badawcze
5.3. Hipotezy badawcze
5.4. Charakterystyka badanej grupy
5.5. Metody i narzędzia badawcze
5.6. Charakterystyka osób dorosłych
5.7. Charakterystyka badanych dzieci
5.8. Metody statystyczne
Rozdział 6. Wyniki badań własnych
6.1. Analiza wybranych komponentów składu ciała zdrowych osób dorosłych
6.2. Analiza kąta fazowego oraz wektora impedancji bioelektrycznej u zdrowych osób dorosłych
6.3. Analiza wybranych komponentów składu ciała dzieci zdrowych
6.4. Analiza kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej u zdrowych dzieci
Rozdział 7. Dyskusja
7.1. Stan odżywienia i składu ciała zdrowych osób dorosłych
7.2. Wartości kąta fazowego oraz wektora impedancji bioelektrycznej zdrowych osób dorosłych
7.3. Stan odżywienia i składu ciała zdrowych dzieci
7.4 Wartości kąta fazowego oraz wektora impedancji bioelektrycznej zdrowych dzieci
Wnioski
Piśmiennictwo
Aneksy
Spis tabel
Spis rycin
Summary

Skip to content