[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zastosowanie warstw powierzchniowych z borem w smarowanych węzłach ciernych silnika spalinowego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wykaz ważniejszych oznaczeń
1. Wprowadzenie
2. Skojarzenia tribologiczne z warstwami po­wierz­chnio­wy­mi z borem
2.1. Charakterystyka węzłów ciernych
2.2. Zużycie tribologicznego elementów węzła ciernego
2.3. Materiały i technologie stosowane w kształtowaniu węzłów ciernych
2.4. Technologie kształtujące warstwy powierzchniowe z borem
2.5. Właściwości tribologiczne warstw powierzchniowych z borem
3. Problematyka Badawcza
3.1. Cel i zakres pracy
3.2. Stanowisko i obiekt badań
4. procesy tribologiczne w węzłach ciernych z warstwami po­wierzchniowymi z borem
4.1. Procesy tribologiczne w węzłach ciernych o styku konforemnym
4.1.1. Zmiany w strukturze geometrycznej warstwy wierzchniej elementów pary ciernej
4.1.2. Ocena stanu warstwy powierzchniowej elementów pary ciernej
4.1.3. Analiza procesów tarcia w węzłach ciernych
4.1.4. Zużycie tribologiczne elementów węzła ciernego
4.2. Procesy tribologiczne w węzłach ciernych o styku niekonforemnym
4.2.1. Zmiany w strukturze geometrycznej warstwy wierzchniej
4.2.2. Procesy tarcia w węźle ciernym o styku skoncentrowanym
4.2.3. Zużycie elementów węzła ciernego w styku  skoncentrowanym
5. eksploatacja węzłów ciernych z warstwami powie­rz­chnio­wymi z borem w silniku spalinowym
6. korelacja między wynikami  badań stanowiskowych i eks­p­lo­atacyjnych
7. Podsumowanie

7.1. Wnioski końcowe
Literatura
Załącznik 1. Urządzenie tribologiczne typu rolka-klocek T-05
Załącznik 2. Zespół prądotwórczy zip 2500R
CONTENTS  SUMMARY

Skip to content